AGENDA

Op stap met de Naardense Bijbel

De Naardense Bijbel, een vertaling waar 32 jaar aan gewerkt is door Pieter van Oussoren, geeft het Hebreeuws en Griekse origineel zo letterlijk mogelijk weer. Waarom heet het 'Naardense' Bijbel? Dit is omdat in de eerste vertaling van 2004 afbeeldingen zijn opgenomen van de gewelfschilderingen in de Grote Kerk te Naarden. In kleur, hoekigheid, expressie en eenvoud passen ze bij deze vertaling die zo dicht mogelijk bij het Hebreeuws en Grieks wil blijven. In 2014 is er een tweede vertaling uitgekomen.
Deze Bijbel wil een nog 'letterlijker' vertaling bieden dan de Statenvertaling zonder te vervallen in een soort pseudo-Hebreeuws of pseudo-Grieks. Deze vertaling is tevens poëtischer weergegeven. Ook wordt er gebruik gemaakt van waar het mogelijk is van de tegenwoordige tijd. Er staat bijvoorbeeld niet "God sprak tot Mozes" maat dan "God spreekt tot Mozes". Dit geeft de tekst een enorme actualiteit en neemt daardoor de lezer sneller mee in de beleving van het verhaal.
Om kennis te maken met deze nieuwe vertaling gaan we samen op stap, gebruik makend van het Romeins missaal als leidraad om zo door uiteenlopende delen van het Oude en Nieuwe testament te wandelen. Ook zullen er teksten uit de Deuterocanonieke boeken nader bestudeerd worden.
Nieuwsgierig geworden? Kam, dan gaan we samen op stap!