AGENDA

Studiegroep: Een Cursus In Wonderen

Een Cursus In Wonderen (ECIW) is een blauw boek, dat bestaat uit drie delen: een tekstboek, een werkboek met 365 lessen en een handboek voor leraren. Het enige doel van deze cursus is: terugkeer naar (leven vanuit) liefde, door je te herinneren wie je Werkelijk bent, je essentie. Te kiezen voor je ware grootheid in plaats van de stem van het ego. Door te kiezen voor vergeving in plaats van het koesteren van grieven. Door te kiezen voor geluk in plaats van gelijk. Er is geen tussenweg, als je werkelijk de vreugde wilt ervaren van leven vanuit Liefde.
Het samen bestuderen van de tekst verstilt, verdiept, verheldert en bekrachtigt dit pad, deze keuze. Want waar twee of meer in Mijn Naam samenzijn, ben ik in hun midden, aldus Matteüs 18-20. Precies dit is het doel van deze studiegroep.
Instroom is op elk moment mogelijk.