AGENDA

Thema-avond 'Zuiver leven'

De moderne mens bevindt zich in een overgangsfase: een overgang waarin de samenleving normen en waarden dicteerde en waar de invulling van het leven duidelijk was. We traden in de voetsporen van onze ouders en grootouders en deden het het liefst nog iets 'beter'. Het ideaal van het leren van een beroep, het vinden van een baan, een partner en het starten van een eigen gezin, was generaties lang de weg die voor ons lag.
Heden ten dagen zien wij een groot verlies van vertrouwen in de politiek, wantrouwen naar bestuurders en 'goed en kwaad' lijken handelswaar te zijn geworden. Afspraken zijn geen afspraken en bij het wisselen van bestuurders of politieke leiders wordt alles weer anders. Het individualisme viert hoogtij en de klassieke idealen geven steeds minder mensen de vervulling waar zij naar op zoek zijn. Gevolg: toenemende frustratie, angst en onzekerheid en een sterke toename van donkere gevoelens en burn-out. Het is juist dat wij het oude achter moeten laten, maar er komt een nieuwe tijd aan. Deze transitiefase is op zich heel positief, maar we moeten zorgen dat wij er goed doorheen komen.
Er is een pad dat ons op koers kan houden in deze rumoerige tijd, dat ervoor kan zorgen dat wij niet meegezogen worden in de spiraal van negativiteit, maar onze weg blijven volgen 'door de duisternis naar licht'. De oude Bhagavad Gita en de leer van de Boeddha spreken beide over de 'Middenweg'. Deze 'Middenweg' is heel precies en niet eenvoudig te volgen. In deze lezingencyclus zullen wij de filosofie van de Middenweg uit beide tradities spiegelen in het Achtvoudige Pad van de Boeddha.
De lezingen hebben een interactief karakter en er worden verschillende praktische oefeningen aangereikt die gebruikt kunnen worden in de praktijk van alledag.
Er zijn geen agendapunten toegevoegd onder Thema-avond 'Zuiver leven'
Contact     Steun SFM     Integrale Gezondheid     Onderwijs