AGENDA

Themabijeenkomst over Opvoeding: 'Met kinderen groeien'

Deze avonden worden aangeboden om ouders en iedereen die betrokken is bij de opvoeding en het onderwijs, of zij die daarin geïnteresseerd zijn, te inspireren en te steunen.
Het opvoeden en het onderwijzen van kinderen kan gebruikt worden als een diepe spirituele oefening.
Om de herinnering aan de kracht, de liefde, de wisheid, die zowel ieder kind als elke opvoeder eigen is, te versterken en om uit deze kwaliteiten te kunnen putten, zullen we inspirerend en leerzaam tekstmateriaal lezen en ervaringen uitwisselen. Het belang van de aandacht bij de opvoeding zal telkens benadrukt worden er er zullen oefeningen ter versterking van het vermogen om aandacht te schenken, aangereikt worden.
Er zijn geen agendapunten toegevoegd onder Themabijeenkomst over Opvoeding: 'Met kinderen groeien'
Contact     Steun SFM     Integrale Gezondheid     Onderwijs