AGENDA

Weekend voor ouders en kinderen van 6 tot en met 12 jaar

Wat vertellen jullie je kinderen, zodat ze vol verlangen uitzien naar de dag van morgen?
Deze wereldberoemde uitspraak van het Indiaanse opperhoofd Seattle is de inspiratiebron voor dit weekend.
Anders gezegd: 'Hoe kunnen wij, als ouders, onze kinderen helpen bij de voorbereiding op een leven waarin zij zich ten volle kunnen ontplooien'.
Na jarenlange ervaring is in de SFM een programma ontwikkeld dat gericht is op de ontplooiing, de bloei van zowel ouder als kind. De ontwikkeling van de een gaat hand in hand met die van de ander.
In een deels apart en deels gezamenlijk programma wordt wijsheid en verstilling aangeboden. Met ouders wordt wijsheid t.a.v. opvoeding behandeld uit het werk van filosofen uit verschillende tijdperken en culturen. We stellen ons de vraag: 'Kan deze wijsheid ons inspireren bij de taak als opvoeders?' De kinderen wordt de universele wijsheid aangeboden in de vorm van verhalen en gesprek. In werkzaamheden (zorg voor huis en tuin), creatieve bezigheden, sport en spel, vrije tijd etc., kan de opgedane kennis al tijdens dit weekend in praktijk gebracht en aldus verdiept worden.
Natuurlijk zullen wij van onze kant al het mogelijke doen om het weekend tot een ervaring van rust, verdieping, plezier en genieten te maken.
Er zijn geen agendapunten toegevoegd onder Weekend voor ouders en kinderen van 6 tot en met 12 jaar
Contact     Steun SFM     Integrale Gezondheid     Onderwijs