AGENDA

De mens in de Mahabharata: onze innerlijke houding

In diverse spirituele tradities wordt gesproken over het belang van de innerlijke houding. Een zuivere innerlijke houding, of bhavana, wordt als een groot goed beschouwd. Maar wat ís onze innerlijke houding eigenlijk? Hoe kunnen we onze innerlijke houding ontdekken? Uit welke bronnen wordt onze innerlijke houding gevoed? Hoe kunnen we onze innerlijke houding zuiverder maken? Aan de hand van karakters en verhalen uit de Mahabharata gaan we op ontdekkingstocht in de wereld der motieven. We leren ontdekken wat ons werkelijk drijft en krijgen instrumenten aangereikt om meer harmonie te brengen in onze handelingen.