AGENDA

Filosofieweek 'Een betekenisvol leven'

Steeds vaker klinkt de roep om zingeving en betekenis in verschillende geledingen van onze samenleving. Veel mensen zijn de verbinding kwijtgeraakt met zichzelf en met de maatschappij als geheel. Er bestaat een dringende behoefte aan een stevig fundament, van waaruit mensen de uitdagingen van deze tijd het hoofd kunnen bieden, met zelfvertrouwen, vreugde en gevoel van betekenis.
In deze studieweek zullen wij gebruikmaken van kennis en wijsheid vanuit met name de Oosterse wijsheidstradities. Deze kennis en wijsheid zijn van alle tijden en bieden tal van aanknopingspunten om de verbinding met on innerlijk fundament te herstellen.
Deze week wordt verzorgd door de Stichting Filosofie Zeeland en is voor iedereen toegankelijk. Naast studie en meditatie zal het programma bestaan uit korte, krachtige yoga-houdingen, mantra's zingen onder begeleiding van een harmonium en thangka-schilderen.