ANBI publicatieplicht

Vanaf 1 januari 2014 moeten de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) een aantal gegevens publiceren op een internet website. Deze gegevens maken dat het duidelijk en transparant is waarom een organisatie het ANBI keurmerk heeft.

De Stichting Filosofie en Meditatie is gerangschikt als ANBI en de twee gelieerde stichtingen, de stichting de Cynham en de stichting Schola Nova Vitae eveneens. Op deze plek zullen de nodige gegevens worden gepubliceerd.

Jaarverslag Stichting Filosofie en Meditatie 2016

Jaarverslag Stichting de Cynham 2016