Stichting de Cynham
Koningslaan 6
1182 AV Amstelveen
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 816056791
KvK: 34107149

Email: info@cynham.nl
Tel. 072-5070 760
ING Bank: NL29 INGB 0007 8258 46
BIC: INGBNL2A

Jaarverslag 2016 & meerjarenplan 2016-2019


Doelstelling
  1. In 1998 is de Stichting ‘De Cynham’ in het leven geroepen. De stichting heeft tot doel het versterken van het maatschappelijk draagvlak van de Stichting Filosofie en Meditatie (SFM) door middel van het verstrekken van informatie, het organiseren van activiteiten en het inzamelen van giften.De stichting heeft mede ten doel door middel van studie, meditatie en de toepassing daarvan, de mens – in algemene zin - in contact te laten komen met de wortelen van het bestaan. Uitgangspunt is de Filosofie van de Eenheid, de verbindende factor van alle wereldreligies en levensfilosofieën.

2.     Bestuur: Het bestuur bestond ultimo 2016 uit de volgende personen:

Voorzitter: Dr. N.M. Jiwa
Secretaris: mw.
A.M.E. Pool-Driven
Penningmeester: mw. A. Horstman

3.     Stichting de Cynham heeft  twee yoga-weken, en twee yoga weekenden georganiseerd in het Retraitecentrum Le Domaine St. Antoine en in retraitecentrum de Cynham.

 

 Meerjarenplan (2016-2019)

 De komende twee jaar wil de stichting zich inspannen om:

 ·         Het verwerven van donaties voor het bouwen en onderhouden van retraitecentra gebaseerd op de Filosofie van de Eenheid

·         Het ontwikkelen van activiteiten en programma’s gebaseerd op de Filosofie van de Eenheid die gebruikt kunnen worden tijdens de diverse retraites

Hiertoe zullen verschillende studiegroepen worden ondersteund en retraites worden georganiseerd in de retraitecentra de Cynham en Le Domaine St. Antoine


Klik hier voor de financiële verantwoording
Bedrijfsplan: klik hier