Stichting Filosofie en Meditatie
Koningslaan 6
1182 AV Amstelveen
KvK nr. 41215107
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 804024571

Email: info@cynham.nl
Tel. 072-5070 760
ING Bank: NL79 INGB 0000 1917 25
                                                                 BIC: INGBNL2A

Doelstelling van de stichting: de stichting heeft ten doel d.m.v. studie, meditatie en de toepassing daarvan, de mens in contact te laten komen met de wortelen van het bestaan. Uitgangspunt is de Filosofie van de Eenheid, de verbindende factor van alle wereldreligies, zoals onder andere aangegeven door Sankara en Plato. In dit kader heeft de stichting mede tot doel het exploiteren van een bezinningscentrum.
De stichting is toegankelijk voor een ieder.
Zij beoogt geen winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
1. Studie van de geschriften;
2. Het opzetten van werkgroepen en/of studiegroepen;
3. Het organiseren van bijeenkomsten;
4. Het houden van lezingen, en
5. Het voor haar rekening nemen van alle of een gedeelte van de kosten van verblijf in het bezinningscentrum van onvoldoende draagkrachtige personen, waaronder inbegrepen eventuele ziektekosten en persoonlijke uitgaven.

Bestuurders:
Dr. N.M. Jiwa, Voorzitter
Mw. H.J. Fernhout-van der Meulen, lid
Mw. A.M.E. Pool-Driven, lid
Mw. A. Horstman, penningmeester
Hr. J.A.H. Nijs, secretaris

Alle bestuurders verrichten hun werk pro Deo en ontvangen geen geldelijke of andere materiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Jaarverslag 2016: klik hier
Financiële verantwoording 2016 klik hier.
Bedrijfsplan: klik hier