Filosofie van de SFM

De Indiase Vedanta filosofie neemt een prominente plaats in omdat daarin de ‘Filosofie van de Eenheid’, die aan de basis ligt van vele grote religieuze en filosofische geschriften uit Oost en West, zo precies verwoord wordt. De essentie van deze filosofie is dat de gehele schepping in wezen bestaat uit één bewustzijn en dat alles in de schepping is gebaseerd op universele wetten en principes die zowel op individueel als op universeel niveau gelden. Voor de ontwikkeling van een duurzame en harmonieuze samenleving is het noodzakelijk dat de mens weet heeft van deze wetten en principes en ze integreert in zijn leven.

Net zoals de meeste religies en levensbeschouwingen kent de Filosofie van de Eenheid kernwaarden (vergelijkbaar met de Tien Geboden uit de Joods-Christelijke traditie en de Yama’s en Niyama’s uit het Yoga-systeem van Patanjali). Deze waarden zijn:

1. Liefde tot waarheid
2. Geweldloosheid
3. Mededogen
4. Vrijgevigheid
5. Dienstbaarheid

Om een maatschappij te vormen waaraan deze waarden ten grondslag liggen is het noodzakelijk dat de mens waarachtig wordt; dat hij zijn eigenheid ontdekt, tot fundament maakt en van daaruit leeft. De weg tot het bereiken van deze authenticiteit is als volgt:

1. Het ontdekken van de eigen talenten
2. Het ontwikkelen van deze talenten
3. Het beschikbaar stellen van deze talenten aan de samenleving