Hart van Meditatie

Meditatie is geen onbekend begrip meer in onze samenleving. Het is echter geen eenvoudige zaak om het begrip zuiver te beschrijven en duidelijk te maken wat we precies bedoelen met meditatie. In feite komt meditatie in iedere cultuur voor. Meditatie is een weg om dieper in de menselijke geest door te kunnen dringen en te ontdekken wie wij in werkelijkheid zijn, wat onze bestemming is en wat het doel van het leven is.

Meditatie is er op vele niveaus. De basis, het fundament van iedere vorm van meditatie, is gelegen in de innerlijke houding van de mens. Verschillende aspecten van de innerlijke houding komen in dit boek aan de orde. Wat maakt een handeling tot meditatie? Dit is het onderwerp van dit boek. Willen wij het ‘hart van meditatie’ leren kennen, dan moeten wij bereid zijn om het functioneren van onze geest aan een gedegen onderzoek te onderwerpen. En dit vraagt de nodige inspanning.

Meditatie is een reis, een reis van het ‘kleine huis’ naar het ‘grote huis’, waarbij het niet zozeer gaat om de techniek die wij gebruiken, als wel om de innerlijke houding en de motieven die ten grondslag liggen aan de meditatie.

Auteur: Mehdi Jiwa

"Het hart van Meditatie" bestellen?

Prijs: € 14,= plus € 4,50 verzendkosten.

Voornaam: *
Achternaam: *
Adres: *
Postcode: *
Woonplaats: *
Land: *
E-mail: *
Aantal: *
U dient onderstaande code over te typen om het formulier te kunnen verzenden:
Code *
* = verplicht veld!