Kennis

Als wij willen werken aan een harmonieuzere samenleving gebaseerd op onderling begrip, tolerantie en acceptatie, dan is kennis van elkaars gezichtspunten van het grootste belang. Alvorens een oordeel te vormen, moeten wij kennis hebben. De grote levensfilosofieën en religies hebben allen gemeen dat zij streven naar een samenleving waarin de ‘universele’ waarden volledig geïntegreerd zijn in het leven van alle dag. Bovendien leeft de mens niet geïsoleerd, maar is hij verbonden met anderen en met het milieu, waaronder de dieren, planten en de aarde. Respect en verwondering voor de schepping maakt dat wij zorgvuldig met de schepping en haar schatten omgaan.

Het is prachtig om kennis te nemen van de verschillende tradities en te ontdekken hoe zij, ieder voor zich, uitding hebben gegeven aan deze relatie tussen mens en schepping. Het vraagt een open geest, maar het is niet moeilijk om te ontdekken dat er een gemeenschappelijke visie aanwezig is in de meeste grote levensfilosofieën. Deze gemeenschappelijke visie kan geformuleerd worden als de ‘filosofie van de eenheid’. De waarde van deze filosofie voor de gemeenschap als geheel is erg groot: zij zorgt ervoor dat de mens in harmonie met zichzelf, met anderen en met zijn omgeving kan leven.

De SFM biedt een uitgebreid programma aan, bestaande uit studies, lezingen en bijeenkomsten waarin verschillende filosofieën uit Oost en West worden behandeld en waar men zelf kan ontdekken hoe universeel de filosofie van de eenheid aanwezig is. De lezingen staan open voor iedereen en zijn vrij toegankelijk. Voor het actuele programma verwijzen wij u naar de agenda.

Voor hen die de filosofie in detail willen leren kennen, is er een mogelijkheid om de Leerweg Filosofie en Meditatie te volgen. De bedoeling is dat mensen die deze Leerweg gevolgd hebben, actief de kennis kunnen uitdragen in hun dagelijkse en professionele leven en zo een bijdrage leveren aan een betere samenleving gebaseerd op respect, mededogen en begrip.