De kernactiviteiten van SFM

De SFM onderscheid de volgende kernactiviteiten

Kennis 
Als wij elkaar beter willen begrijpen en de diepste motieven voor ons handelen en dat van anderen willen begrijpen, dan is kennis onontbeerlijk. De diepste drijfveren van de mens zijn wonderbaarlijk gelijk: de mens streeft naar duurzaam geluk, gezondheid, veiligheid en een goede opvoeding voor zijn kinderen etc. De grote levensbeschouwingen en religies tonen de mens wegen om dit duurzaam en op harmonieuze wijze te bereiken. We moeten door de tijdelijke verpakking heen kijken en de eeuwige, universele boodschap ontdekken. Deze kennis is altijd beschikbaar geweest en zal ook altijd beschikbaar blijven. Lees meer over kennis

Meditatie 
Meditatie wordt veelal gezien als een techniek om meer innerlijke rust of om een betere gezondheid te verkrijgen, maar meditatie is meer. Het heeft ook een belangrijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Meditatie helpt mee om verbinding te maken met de diepste motieven die ten grondslag liggen aan al ons handelen, niet alleen van onszelf, maar ook van de mensen waarmee wij samenleven en werken en toont ons ook de drijfveren van onze maatschappij als geheel.   Lees meer over meditatie

Retraites 
De SFM streeft ernaar om plaatsen voor een spirituele retraite te creëren. Van tijd tot tijd je kunnen terugtrekken en te bezinnen op dat wat je doet, is heilzaam en draagt bij aan een harmonieuzere samenleving met minder stress en ongezond gedrag. Lees meer over retraites

De Leerweg Filosofie en Meditatie
De leerweg is een curriculum van 8 jaar. Een lange tijd? Ogenschijnlijk wel, maar de praktijk leert dat dit eigenlijk nog te kort is. De rijkdom van de spirituele tradities is zo groot en kan zoveel bijdragen aan een verrijking van ons dagelijks leven dat het niet wenselijk is het programma nog meer in te korten. De leerweg is opgebouwd uit overzichtelijke delen en modules waardoor een ieder zelf kan beslissen of hij/zij het gehele programma wil doorlopen of slechts een bepaald deel. Daarmee is de leerweg niet alleen zeer toegankelijk, maar ook goed modulair te volgen en is de tijdsdruk goed te verdelen.  Meer informatie over De Leerweg
                                                                                                       

 
Contact     Steun SFM     Integrale Gezondheid     Onderwijs