Leerweg Filosofie en Meditatie

De Leerweg is bedoeld om kennis te nemen van de Filosofie van de Eenheid, zoals die te vinden is in de meeste grote levensfilosofieën en wereldreligies. Als we doordringen in deze levensfilosofieën dan ontdekken we de gemeenschappelijke wortels van waaruit de verschillende stromingen zijn voortgekomen. In al deze stromingen kunnen de universele waarden gevonden worden en allen proberen antwoorden te formuleren op grote levensvragen t.a.v. duurzaam geluk, vrede, veiligheid, eerlijke verdeling van de rijkdom van de aarde en gezondheid. Het is nadrukkelijk de wens van de SFM om d.m.v. deze Leerweg de Filosofie van de Eenheid een plaats te geven in onze samenleving en deze zo te verbreiden en op deze wijze een bijdrage te leveren aan een harmonieuzere samenleving met meer begrip voor en acceptatie van de verschillende spirituele tradities.
De totale leerweg neemt ruim 8 jaar in beslag. Een lange tijd? Ogenschijnlijk wel, maar de praktijk leert dat die ruim 8 jaar eigenlijk nog te kort is. De rijkdom van de spirituele tradities is zo groot en kan zoveel bijdragen aan een verrijking van ons dagelijks leven en onze maatschappij dat het niet wenselijk is het programma nog meer in te korten. Bovendien is de leerweg opgebouwd uit overzichtelijke delen en modules waardoor een ieder zelf kan beslissen of hij/zij het gehele programma wil doorlopen of slechts een bepaald deel. Het programma is gevarieerd: het deel Menselijke Ontwikkeling is vooral gericht op het leren kennen en beheersen van de geest en het leren onderkennen van de invloed van onze geest op ons lichamelijk, geestelijk, sociaal en spiritueel functioneren. In het verlengde hiervan wordt veel aandacht besteed aan een betere energiehuishouding en leert men de aangereikte kennis en praktische oefeningen in het dagelijks leven toe te passen. Daarnaast wordt de techniek van de meditatie gegeven en worden handvatten geboden om de techniek te gebruiken voor een beter innerlijk evenwicht. Kennis van deze principes draagt bij aan een gezondere en harmonieuzere samenleving.  Meer informatie: klik hier.