Meditatie

Het is verheugend te merken dat meditatie steeds bekender en steeds meer geaccepteerd wordt. Een aantal mensen heeft ervaren hoe nuttig het is om tijd in het dagelijks leven in te ruimen voor deze eenvoudige techniek en hoe meditatie bijdraagt aan een betere energiehuishouding en een evenwichtiger en harmonieuzer leven.

De Stichting Filosofie en Meditatie heeft in haar 20 jarig bestaan veel studie gedaan naar meditatie en velen zijn via de cursussen die de SFM organiseert in contact gekomen met meditatie. Speciaal voor hen die willen leren mediteren en die zich verder in de meditatie willen verdiepen organiseert de SFM een aantal, speciaal op meditatie gerichte, lezingen, bijeenkomsten, activiteiten en cursussen.

Meditatie wordt veelal gezien als een techniek om meer innerlijke rust of om een betere gezondheid te verkrijgen, maar meditatie is meer. Het heeft ook een belangrijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Meditatie helpt mee om verbinding te maken met de diepste motieven die ten grondslag liggen aan al ons handelen, niet alleen van onszelf, maar ook van de mensen waarmee wij samenleven en werken en toont ons ook de drijfveren van onze maatschappij als geheel. Veel van deze motieven zijn gekleurd door hebzucht, angst, onbegrip, woede en haat. Zolang dit het geval is moeten er wetten, regels en sancties gegeven worden om de samenleving in harmonie te houden. Meditatie maakt dat de mens op natuurlijke wijze in harmonie komt met zichzelf en met zijn omgeving. De externe wetten en regels maken plaats voor natuurlijk gedrag.
Een ander aspect van de meditatie is zijn absorberend en transformerend vermogen. Woede, haat, jaloezie en onbegrip worden stap voor stap getransformeerd en tot rust gebracht. Een samenleving die duurzame vrede wenst, zou meer aandacht moeten besteden aan deze kwaliteit van meditatie.

Lees meer over de filosofie van de meditatie

Vragen over Meditatie
De SFM stelt zich o.a. tot doel om mensen op een verantwoorde wijze te leren mediteren. Niet alleen omdat dit hun energiehuishouding verbetert, maar ook omdat deze techniek helpt om ‘naar binnen’ te kijken en te ontdekken wat daar is.  Ook de omgang met de medemens kan hierdoor tot een hogere kwaliteit opbloeien.

Daarnaast is de techniek van meditatie een eerste stap op de Weg van Meditatie, een volledige yoga, die de mens stap voor stap voert van wat hij of zij ‘niet is’, naar dat wat hij of zij in werkelijke ‘altijd al was’.

Er kunnen tijdens de dagelijkse oefening van de meditatie veel vragen oprijzen die een persoonlijk antwoord behoeven. De SFM stelt u in de gelegenheid deze vragen per e-mail te stellen waarop u een deskundig antwoord krijgt. De service is geheel vrij en er worden geen kosten in rekening gebracht.

U kunt uw vragen zenden naar info@cynham.nl o.v.v. ‘vragen over meditatie’