Onderwijs

Spirituele Kinderkring voor kinderen van 8 - 12 jaar
De spirituele kinderkring heeft tot doel kinderen enthousiast te maken voor een ‘natuurlijk leven’. Een leven waarin natuurwetten (ook wel ‘fijne wetten van het universum’ genoemd) gehoorzaamd worden. Niet dingen doen of zeggen omdat je geleerd hebt dat het zo ‘hoort’ of omdat ‘iedereen’ vindt dat je dat moet doen of zeggen, maar omdat je diep van binnen weet dat het zo en niet anders gedaan of gezegd moet worden. Een mens die volgt wat hij/zij van binnen weet, doet in het leven wat bij hem /haar past en dat leidt misschien niet tot een gemakkelijk, maar wel tot een voldoening schenkend leven, waar ook de samenleving profijt van heeft. Voor een dergelijk leven is een grote mate van gevoeligheid en moed nodig.
Kinderen bezitten die gevoeligheid en ook die moed van nature. Helaas neemt het leven in onze zelfzuchtige wereld in meer of mindere mate deze vermogens weg. Om een tegenwicht te bieden is een speciaal programma ontwikkeld. Elk onderdeel van dit programma en tevens de sfeer waarin de bijeenkomsten plaatsvinden nodigt de kinderen uit om hun eigen kracht te ontdekken en deze kracht te gebruiken in het dagelijks leven.
Het programma bestaat uit:
- oefening in meditatie
- oefeningen in concentratie
- oefeningen ‘awareness through the body’
- verhalen uit de diverse tradities die deugden als moed, medeleven, tevredenheid, geduld, eerlijkheid, liefde etc. belichten.
- Activiteiten zoals: creatieve bezigheden, natuur en andere excursies, toneelspelen, zingen etc.

Spirituele Tienerkring voor jongeren van 12-17 jaar
‘Een verrijking van je volwassen worden!’

In de tienerkring komen verschillende dingen van jezelf aan bod waar we in het dagelijks leven vaak aan voorbij gaan. Wat leeft er in ons? Wat zijn onze idealen? Hoe herkennen we onze innerlijke wijsheid, onze moed, onze veerkracht, onze (nog) ongekende vermogens?
We gebruiken hierbij verschillende inspiratiebronnen: stilte, meditatie, verbindende communicatie, creativiteit, body-work, de natuur, rots & water... En soms iets uit de actualiteit, een bijzonder levensverhaal van een moedig persoon, of een oude vertelling.... of iets dat jij zelf inbrengt!
Ontdek je eigen unieke innerlijke wijsheid!
Ontdek het zelf, en doe mee met de tienerkring, om je te laten inspireren door verhalen, jezelf en elkaar.