Doelstellingen van de SFM

De Stichting Filosofie en Meditatie (SFM) heeft tot doel te werken aan een samenleving gebaseerd op wederzijds respect, tolerantie en acceptatie van elkaars ideeën en visie. Hiertoe is het noodzakelijk om de parallellen te vinden in de diverse filosofische stromingen en levensbeschouwingen. Het gaat er nadrukkelijk om de eenheid en overeenkomsten te ontdekken in de bestudeerde filosofieën. Het gemeenschappelijke wordt de ‘filosofie van de eenheid’ genoemd, die te vinden is in nagenoeg alle grote levensfilosofieën die de mensheid rijk is. Er worden tal van bijeenkomsten, studies, lezingen, symposia en oriëntatie cursussen georganiseerd rond verschillende thema’s die allen het doel hebben de filosofie van de eenheid in de samenleving te bevorderen.

Naast de bijeenkomsten en studies neemt meditatie een belangrijke plaats in binnen de SFM, omdat door middel van meditatie de mens zich afstemt op diepe stilte. Als een mens tot rust komt, zal hij altijd geneigd zijn tot vreedzaam handelen; meditatie brengt diepe ontspanning teweeg in een alerte staat. In diepe ontspanning verdwijnt angst. Een mens zonder angst zal niet geneigd zijn tot hebzucht, de wortel van nagenoeg alle ellende. Mahatma Ghandi heeft het ooit kernachtig verwoord: “There is enough for everybody’s need, not for anybody’s greed.” Tevens draagt meditatie bij aan een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid.

De SFM wil plaatsen bieden waar men zich kan wijden aan filosofie en de spirituele disciplines kan beoefenen waarmee de filosofie in praktijk gebracht kan worden. Alle bijeenkomsten dienen het karakter te dragen van een sat-sang. De criteria waaraan een sat-sang (goed gezelschap) moet voldoen zijn:

1. er is een spiritueel focus
2. er is een veilige omgeving
3. de leden zijn gelijkwaardig
4. op de eerste plaats staat de ontwikkeling van het geheel
5. het geleerde dient vertaald te kunnen worden in de praktijk van alledag

De aangeboden kennis tezamen met de beoefening daarvan zal de stabiliteit, verdraagzaamheid en integrale gezondheid van de deelnemers bevorderen. Stress, angst en hebzucht zullen daarentegen afnemen. Het behoeft nauwelijks betoog dat de hedendaagse maatschappij hiermee enorm gebaat zal zijn.