Steun SFM

Kennis is vrij
‘Kennis is vrij’, is een credo dat wij volmondig onderschrijven. De organisatie is opgezet volgens het principe:  mensen komen om uit te delen, en mensen komen om te ontvangen. In waarde is een ieder gelijk.

Leer en onderwijs
De cursusbegeleiders en mensen die helpen tijdens een cursus of activiteit binnen het kader van de SFM, doen dit vrijwillig en zonder vergoeding. Het is een fase in het spirituele proces, dat je de kennis en wijsheid leert uit te delen zoals je ze ook eens hebt ontvangen. Leer vorm te geven en uit te dragen wat je ten diepste aspireert en inspireert. Het mes snijdt aan twee kanten: de lessen worden levend en inspirerend, en zij die onderwijzen blijven zich ontwikkelen en leren misschien nog wel het meest.

ANBI
De SFM heeft een zodanige financiële structuur, dat het mogelijk is om de kosten van activiteiten laag te houden (én de kwaliteit hoog!). De organisatie is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (vroeger de zogenaamde ‘artikel 24’), waarmee bedoeld wordt een charitatieve instelling die het maatschappelijk nut beoogt. Een dergelijke instelling mag donaties ontvangen, zonder dat die worden belast . Voor de gever betekent dit dat donaties - onder bepaalde voorwaarden - aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Zo leeft de organisatie grotendeels van donaties, en daarnaast legt zij geen reserves aan. Dit werkt zowel op fysiek, als op een dieper, meer emotioneel niveau. Wanneer op een gegeven moment de donatiestroom stopt, dan zal de organisatie niet langer kunnen bestaan. Kennis moet levend blijven; blijven stromen.

Door het werk van de SFM financieel te ondersteunen zijn wij in staat om de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat iedereen kan deelnemen aan de workshop, cursussen, opleidingen en retraites.

Bankgegevens:
IBAN NL79 INGB 0000 1917 25 t.n.v. Stichting Filosofie en Meditatie te Egmond aan den Hoef.

Aan het eind van het jaar ontvangt u een overzicht van uw donaties (als het totaalbedrag hoger dan €50,= bedraagt) , die u kunt gebruiken bij uw IB-aangifte.

Elk jaar wordt verantwoording afgelegd in het financieel jaarverslag, dat wordt gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsreceptie.

 

 
Contact     Steun SFM     Integrale Gezondheid     Onderwijs