Yoga Wereld Dag

De Verenigde Naties hebben 21 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Yoga. Het initiatief is genomen door de minister-president van India, Mr. Modi, die slechts 90 dagen nodig had om zijn motie aangenomen te krijgen. Nog nooit is zo snel een dergelijk initiatief door de General Assembly aangenomen. De motivatie van de Raad was: ‘yoga biedt een holistische benadering voor gezondheid en welbevinden’. Mr. Modi motiveerde zijn initiatief onder meer door te stellen dat yoga een verandering in lifestyle tot stand brengt en bijdraagt aan betere bewustwording en op deze manier kan bijdragen aan een betere harmonie tussen mens en natuur en zo ook een bijdrage kan leveren aan een wereldwijd beter klimaat.

Doordat honderden activiteiten wereldwijd werden georganiseerd kunnen we een beeld krijgen over de plaats van yoga in onze samenleving. Hierbij enige getallen (bron: Vereniging Yogadocenten Nederland/Yoga Magazine 2016): ca 12% van alle Nederlanders hebben in de afgelopen 6 maanden aan yoga gedaan (1.6 miljoen mensen). Nederlanders vinden dat yoga een vorm van meditatie is (66%), stress verlaagt (60%), spiritueel is (60%) en het lichaam soepeler maakt (56%). Kortom: yoga is bijzonder populair draagt bij het welbevinden van mensen.

Naast de verschillende vormen van yoga is ook meditatie steeds populairder. Ook hiervan is het duidelijk dat het de innerlijke balans sterker maakt, meer energie geeft en de gezondheid positief beïnvloedt. Een effect van deze ontwikkeling is dat we steeds beter inzien dat de scheiding tussen lichaam en geest kunstmatig is. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de geneeskunde is er tot nu toe weinig oog voor een holistische benadering en worden lichaam en geest apart benaderd. De populariteit van yoga en meditatie helpt mee om hierin verandering aan te brengen.

Ook uit wetenschappelijke hoek komt ondersteuning voor deze stelling. Recent onderzoek door de Conventry University en de Radboud Universiteit naar ‘body-mind interventions’ waarbij gekeken is hoe yoga, meditatie en Tai Chi stress verminderen, laten zien dat de geest in staat is om het lichaam te beïnvloeden. Zij toonde aan dat yoga, meditatie en Tai Chi in staat waren om bepaalde eiwitten die een rol spelen bij ontstekingen, NK-kB en cytokines, te verminderen, terwijl stress juist een verhoging van deze eiwitten tot gevolg had.

Nu steeds meer mensen zich aangetrokken voelen tot Yoga en meditatie, komt er ook meer aandacht voor de eenheid tussen lichaam en geest en tussen mens en milieu. Dit kan tot grote veranderingen leiden in de geneeskunde en economie. Als wij bewuster gaan leven en meer oog krijgen voor de onderlinge samenhang zullen we steeds beter gaan begrijpen dat ons welzijn niet los gezien kan worden van het welzijn van de ander. Dit aspect van de yoga speelde mee bij de beslissing om 21 juni uit te roepen de Yoga Wereld Dag. Ik hoop oprecht dat de VN dit initiatief blijft ondersteunen de komende jaren, want het draagt op een heel natuurlijke manier bij aan het welbevinden van de mens, het helpt mee tot een andere benadering van de geneeskunde en draagt bij aan een betere harmonie tussen mens en milieu. Laten wij hopen dat Mr. Modi’s droom werkelijkheid wordt en yoga op de politieke agenda komt te staan.

Auteur: Mehdi Jiwa