Kinderen hebben een veilige omgeving nodig voor hun ontwikkeling

Sinds september 1999 bestaat bij de SFM ‘de kinderkring’. In de vele jaren dat wij de filosofie van Oost en West bestudeerden, kwamen wij zoveel mooie dingen tegen, dat het heel natuurlijk was om deze met de kinderen te delen. Het ging hierbij om zaken die niet in het reguliere onderwijs aan bod komen, maar die essentieel zijn voor een harmonieuze ontwikkeling. Vooral de vraag: ‘wat vertellen jullie je kinderen opdat zij vol verlangen uitkijken naar de dag van morgen?’ (opperhoofd Seattle, 1854) vormde het leidende motief en tevens de uitspraak van Gandhi: ‘ik ben zeer geïnteresseerd in de waarheid mits het een kind is uit te leggen’. En zo ontstond de Kinderkring: een plek waar je veilig was en je kon zijn wie je was; waar geen competitie was, geen stress, waar inspirerende verhalen werden verteld en waar je contact kon maken met wat er werkelijk in je leefde en van daaruit mocht handelen.

Bij de recente evaluatie van de SFM rees de vraag hoe relevant de Kinderkring is in onze moderne samenleving, m.a.w. is er een maatschappelijke noodzaak voor dit soort initiatieven? Uit onze discussies en ons onderzoek kwam het volgende naar voren:

Stress is ook bij jonge kinderen een toenemend probleem. Er zijn steeds meer jonge kinderen die klachten hebben die bij (chronische) stress horen, zoals:
–         Onverklaarbare hoofd- en/of buikpijn
–         Plotseling gedrag tonen dat bij een eerder ontwikkelingsfase hoort (zoals duimzuigen, kleutergedrag etc.)
–         Bedplassen bij kinderen die al zindelijk waren
–         Plotseling niet meer alleen willen slapen

Deze en andere klachten komen veel voor en ouders weten vaak niet waar dit vandaan komt en wat te doen. Als je het internet opgaat om te kijken wat wij weten van stress bij jonge kinderen, m.n. bij kinderen tussen de 6 en 12 jaar, dan valt op dat je niet gemakkelijk aan harde Nederlandse cijfers en onderzoek kunt komen. Er is wel Vlaams onderzoek en deze cijfers zullen waarschijnlijk niet sterk verschillen van de Nederlandse situatie. Hier zijn enige cijfers (Rik Prenen: 2013):
–         62% van de kinderen tussen 6 en 12 jaar kampt met stress
–         41% heeft het gevoel zich steeds te moeten haasten omwille van het teveel aan dagelijkse activiteiten
–         37% van de kinderen ervaart de school als belangrijke bron van stress
–         21% heeft het idee dat ze in alle (buiten)schoolse activiteiten de beste moeten zijn
–         Naschoolse activiteiten veranderen steeds meer van ‘ontspanning’ naar ‘inspanning’.

Uit deze en andere studies komt een beeld naar voren omtrent de oorzaken van stress bij jonge kinderen:
–         Hoge verwachtingen die op het kind geprojecteerd worden
–         Het kind moet in ‘alles’ uitblinken’
–         Te veel activiteiten (schoolse en buitenschoolse)
–         De activiteiten zijn te veel gericht op competitie
–        Daarnaast zijn er socio-economische factoren, zoals eenoudergezinnen, armoede en een niet westerse achtergrond die alle stress verhogend werken.

Er is een Nederlands onderzoek waaruit blijkt dat kinderen met stress tien keer meer kans hebben om obesitas (vetzucht) te ontwikkelen. Obesitas is één van de belangrijkste lifestyle diseases en naast deze zijn er meerdere ziektes die duidelijk stress gerelateerd zijn.

Het is mij duidelijk: er is een grote behoefte aan plaatsen waar kinderen vrij van stress kunnen verblijven. Het gaat hierbij niet om nog een extra activiteit, maar om een plek waar ze zich helemaal veilig kunnen voelen en waar ze in aanraking kunnen komen met mooie en waardevolle zaken (zoals: stilte, inspirerende verhalen, de schoonheid van kunst en natuur) en waar ze gelegenheid krijgen om zich uit te drukken in activiteiten als creativiteit, muziek, spel, drama etc. op een geheel eigen wijze.

Het programma van de Kinderkring voorziet in de toenemende behoefte van deze tijd aan dergelijke plekken. Als je het bovenstaande herkent en je meer wilt weten over het programma, kijk dan even op onze site onder https://www.filosofieenmeditatie.nl/onderwijs. De kinderkring wordt georganiseerd in het retraitecentrum de Cynham, Herenweg 270, Egmond aan den Hoef op zondagochtend van 10.30 tot 12.00 uur. Als je wil reageren of contact wil: stuur een mailtje naar info@cynham.nl of bel ons: 072-5070760

Auteur: Mehdi Jiwa