Innerlijke groei vereist voeding en ontwikkeling

Tegenwoordig is menselijke ontwikkeling en spiritualiteit iets waar je openlijk over kunt spreken. Hoewel mensen zich in toenemende mate minder aangetrokken worden om zich te verbinden met de traditionele instituten, zoals kerkgemeenschappen en andere organisaties, zijn steeds meer mensen op zoek naar wegen voor groei en ontwikkeling. Veelal lopen deze twee begrippen door elkaar: groei en ontwikkeling. Voor nu wil ik toch proberen om een onderscheid te maken om te verduidelijken dat er verschillende aspecten zijn waar rekening mee gehouden moet worden.

Je zou kunnen zeggen dat innerlijke groei twee componenten nodig heeft: voeding en ontwikkeling. Beide zijn nodig en kunnen niet zonder elkaar. Voeding is belangrijk. We moeten in contact komen met kennis, ideeën, teksten en mensen die ons inspireren. Als we zelf nog niet de kracht hebben (ontdekt) om deze inspiratie in ons zelf te vinden, is het verstandig om plaatsen op te zoeken waar wij deze wel kunnen vinden. Veel mensen gaan tegenwoordig naar lezingen, yoga, doen aan meditatie en gaan af en toe in retraite om deze voeding te krijgen. We moeten echter wel bedenken dat dit niet het hele verhaal is. Er is meer nodig om een wezenlijke verandering in ons zelf te bewerkstelligen of anders gezegd een wezenlijke stap te zetten in ons leven.

Ontwikkeling kan op verschillende manieren beschreven worden. Voor nu gebruik ik deze: het gaat om het ontdekken, ontwikkelen en beschikbaar stellen van je talenten. Het ontdekken van je eigen talenten is niet zo eenvoudig. Ieder mens heeft talenten en wel meer dan één ook. Het ontdekken van je talenten vereist een diep, innerlijk en heel stil luisteren naar je zelf. De meditatiemethoden zijn hier een groot hulpmiddel voor. Vervolgens moeten deze talenten ontwikkeld worden en dit vereist, of je het wil of niet, een behoorlijke inspanning. Je kunt nog zo muzikaal zijn, als je niet oefent zal dit talent niet tot bloei kunnen komen en dit geldt voor ieder ander talent evenzeer. Wil dat je talenten bijdragen aan je innerlijke groei, dan is het noodzakelijk dat deze talenten gebruikt worden in de maatschappij waarin je leeft. De schepping is zo georganiseerd dat alles met alles in verbinding staat en dat de ‘energie’ natuurlijk stroomt. De mens vormt hier geen uitzondering op. Hij kan niet doen alsof alles alleen maar ten dienste van hemzelf staat; hij is onderdeel van de schepping ook zijn kwaliteiten moeten weer verder stromen.

Deze twee aspecten, voeding en ontwikkeling, moeten met elkaar in harmonie gebracht worden en hier ontstaat een probleem. Meestal zijn wij op zoek naar voeding en willen wij weinig of geen inspanning leveren. In mijn vorige blog schreef ik over de vier soorten van voedsel. Zoals wij meestal naar spiritueel voedsel kijken betreft het voedsel dat wij kunnen ‘likken’ en ‘zuigen’, hetgeen betekent dat wij of wel willen proeven om te kijken of wij het lekker vinden, of wel het voedsel zo aangereikt willen krijgen dat wij het zonder veel eigen inspanning kunnen begrijpen en dat het ons goed doet. Als we beginnen kan voedsel dat wij ‘zuigend’ tot ons nemen bijdragen aan onze groei, echter als we verder willen gaan is dit voedsel onvoldoende. Ontwikkeling vereist echter inspanning en dit slaat op de derde vorm van voedsel: voedsel dat je moet ‘kauwen’, hetgeen betekent dat je zelf inspanning moet leveren om het voedsel verteerbaar te krijgen.

Auteur: Mehdi Jiwa