Bevlogenheid, burn-out en het maken van de juiste keuzes

Recent zijn er verschillende artikelen gepubliceerd in de media over de tendens dat steeds meer werkenden de overstap maken naar een ander beroep. Volgens het CBS hebben ca. 937.000 mensen tussen de 15 en 75 jaar de overstap gemaakt naar een andere beroepsklasse. Als redenen worden o.a. opgevoerd de beperkte werkgelegenheid in het oude beroep, maar ook de behoefte aan een nieuwe uitdaging. Via internet en social media komen steeds meer mensen in contact met andere soorten beroepen en dit kan hen inspireren om de overtap te maken.

Op zich is dit een interessante ontwikkeling, maar de vraag is wel of en hoe mensen zich hebben kunnen voorbereiden op een werkzaam leven waarbij men één of meerdere keren van beroep wisselt. Wij zijn veelal opgeleid in één bepaalde richting en hebben uiteindelijk onze opleiding afgerond voor één bepaald vak.

Parallel aan deze ontwikkeling zien we ook een andere ontwikkeling, namelijk dat steeds meer mensen burn-out raken. Dit geldt niet alleen voor oudere werknemers, maar juist ook voor jongeren.  Recent onderzoek laat zien dat maar liefst 63% van de jongeren tussen de 18 en 34 jaar een psycholoog heeft bezocht en 38% op het moment van ondervraging nog in therapie zat, voornamelijk vanwege werkdruk, druk van het sociale leven of een combinatie van beiden. Een belangrijke reden is dat deze jonge mensen ontevreden zijn met zichzelf. Deels komt dit doordat zij opgevoed zijn met een beeld dat zij geweldig en speciaal zijn, terwijl dat in de ‘echte’ wereld een beetje tegenvalt, en deels ook doordat zij de lat wel heel erg hoog voor zichzelf leggen.

Er zijn echter ook mensen die met de hoge werkdruk en met het leveren van buitengewoon veel inspanning toch goed om kunnen gaan (lit). Een belangrijke eigenschap van deze mensen is bevlogenheid: bevlogen werknemers zijn proactief en nemen initiatief als zij dreigen vast te lopen, terwijl  opgebrande werknemers zich een speelbal van de omstandigheden voelen en zich eerder passief opstellen. Bevlogenheid is dus een belangrijke eigenschap, hoewel er maar weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar deze eigenschap. Het aantal wetenschappelijke artikelen naar bevlogenheid t.o.v. burn-out is 1:28. Het wordt hoog tijd dat er meer aandacht komt voor bevlogenheid.

Bovenstaande kennis moet met elkaar gecombineerd worden: het maken van de juiste keuzes, zowel t.a.v. je werk als van je sociale leven, is bijzonder belangrijk en niet in de laatste plaats is het belangrijk voor je gezondheid. Keuzes maken is niet altijd eenvoudig, omdat je omgeving vaak een grote invloed heeft op wat je kiest. Of je kiest iets, omdat het je aanzien geeft, meer geld of omdat er meer werkgelegenheid in te vinden is. Op zich prima, maar je moet je afvragen of het werk dat je gaat kiezen wel echt bij je past. Eén van de criteria is of de keuze die je gaat maken je energie geeft en of je je veilig voelt bij de keuze die je gaat maken en of het natuurlijk aanvoelt. Wij luisteren veelal naar anderen, luisteren naar de wervende verhalen, de advertentieteksten, maar we luisteren vaak slecht naar onszelf. We nemen weinig tijd om in stilte te luisteren naar wat wijs is en naar dat wat we van binnen voelen en weten. Dit laatste is van het grootste belang om de juiste keuzes te kunnen maken. Als we beter zouden leren om naar onszelf te luisteren en er de tijd voor te nemen, is de kans groot dat wij bevlogen onze volgende stap kunnen zetten en dat de volgende stap onze energie zal doen toenemen. Het wisselen van onze baan en het beginnen aan een nieuw avontuur is prima, zolang we maar oog houden voor wat werkelijk bij ons hoort, wat ons energie geeft en onze bevlogenheid ondersteund. Dit is een belangrijke toetssteen voor het maken van een juiste keuze.

Auteur: Mehdi Jiwa