25 jaar Stichting Filosofie en Meditatie: waar staan we en waar gaan we heen?

De SFM bestaat dit jaar 25 jaar. Ons 5e lustrum. Het was de bedoeling om dit uitgebreid te vieren. Frédéric Voorn heeft op teksten van Sri Aurobino’s Savitri pianomuziek gecomponeerd. Samen met de gesproken tekst (door Jaqueline Elemans) is hier een prachtige CD van gemaakt.

Het was de bedoeling om een feestelijk concert te organiseren waar de tekst en muziek gesproken en gespeeld zouden worden. Echter, de corona-epidemie heeft hier vooralsnog een stokje voor gestoken. Natuurlijk gaan wij ons 5e lustrum zeker vieren als de omstandigheden het weer toelaten. Vooralsnog moeten we geduld hebben.

De Filosofie

Toch is het goed om alvast even terug te blikken op de 25 jaar dat we bestaan en meteen vooruit te kijken naar wat de toekomst voor ons in petto heeft. De kernactiviteiten van de SFM zijn al die jaren hetzelfde gebleven: de Filosofie van de Eenheid, de Meditatie en de Retraites.

De Filosofie van de Eenheid is voor ons erg belangrijk. Het is het resultaat van een lange zoektocht naar het gemeenschappelijke in de grote filosofische en religieuze systemen.

Wat verbindt het Christendom, het Soefisme, de Boeddhistische filosofie en de Indiase Vedanta en Yoga met elkaar en wat hebben wij, als moderne mensen aan deze eeuwenoude kennis? De diepste wensen van de mens zijn van alle tijden en plaatsen en zijn ook nu nog springlevend: we willen allemaal gelukkig en gezond zijn, we willen leven in een veilige wereld, zonder geweld en angst, we willen een goede opvoeding voor onze kinderen, we willen de vrijheid hebben onszelf te kunnen ontplooien en onze diepste ambities en wensen vorm te kunnen geven.

Deze en andere wensen leven bij mensen uit het verleden, het heden en gelden ook voor de generaties na ons. De oude filosofische kennis, toont ons tijdloze wegen en mogelijkheden om ze te vervullen.

Het spreekt vanzelf dat waarden zoals geweldloosheid, in harmonie leven met mensen en met de natuur als geheel, niet meer nemen dan nodig is en zorg hebben voor anderen die onder moeilijke omstandigheden leven, hiervoor essentieel zijn. Deze waarden staan op gespannen voet met de waarden die nu in de wereld gangbaar zijn: ‘hebzucht is goed’, ‘ik eerst’, onderdrukking en onvrijheid.

Het wordt ook steeds duidelijker dat de wereld niet in staat is om de problemen op te lossen. De economische ongelijkheid neemt alleen maar toe, de milieuproblemen en ook de problematiek rond ouderenzorg en gezondheidszorg lijken onoplosbaar. De tijd is rijp om de filosofie te hulp te roepen.

Het is wonderlijk om te zien hoe de afgelopen 25 jaar er verschillend werd gedacht over het werk dat wij doen: in 1995 waren we een ‘vreemde’ club die naar ‘vreemde filosofieën’ keek en vage dingen deed, zoals meditatie. Vervolgens werden we gezien als ‘new age’, iets dat zich kenmerkte als ‘zweverig’ en vaag. Daarna werd we steeds serieuzer genomen. Het was mooi en belangrijk, maar dan wel voor die mensen die er tijd voor hadden. Het was een soort luxe product.

En nu? Nu zien steeds meer mensen dat de filosofie essentieel en waardevol is om te komen tot een ‘nieuwe’ manier van denken en leven en dat de uitdagingen waar we ons voor geplaatst zien niet kunnen worden opgelost met de manier van het denken en leven zoals we dat op school en van huis uit geleerd hebben. Er moet echt iets nieuws komen.

De filosofische wetten en principes zijn door de eeuwen heen hetzelfde gebleven en hebben velen geholpen. Wij gaan door met het beschikbaar maken van deze kennis voor iedereen die op een andere, nieuwe manier wil denken en leven.

 

De Meditatie

De ontwikkeling van de meditatie en hoe er de afgelopen 25 jaar naar gekeken is, volgt min of meer hetzelfde patroon als dat van de filosofie. Eerst was het iets vreemds en velen stonden er zelfs vijandig tegenover. Daarna werd het gezien als iets om te ‘ontsnappen aan de werkelijkheid’ en je terug te trekken in je ‘eigen wereld’. Nu wordt het steeds duidelijker dat het waardevol is om in de hectische, stressvolle maatschappij te overleven zonder burn-out te raken.

De toekomst zal ons leren dat er nog veel meer domeinen zijn waar de meditatie van groot belang is, zoals het leren ‘verteren van stenen’ (het oplossen van diep verdriet en pijn dat je met je meedraagt en voor je gevoel niet meer kan worden opgelost), het leren om ‘vragen heel te laten’ en de kunst van het ‘niet aanraken’. En er is nog meer. Zeker in combinatie met de filosofie zal de meditatie je meer en meer gevoelig maken voor de fijne energie van inspiratie en intuïtie en je tonen waartoe je allemaal in staat bent.

De Retraites

Tot slot de retraites: ook hier is men heel anders naar gaan kijken. Eerst was het een soort ‘weglopen van je verantwoordelijkheden’, daarna werd het een ‘luxeproduct’ om even bij te tanken en nu is het steeds meer een essentieel hulpmiddel om contact te maken met jezelf en te ontdekken hoe je je leven ten volle kan leven.

Steeds meer mensen ontdekken dat ze voor een deel aan het ‘overleven’ zijn en dat ze voornamelijk hun leven aan het ‘managen’ zijn, maar aan ‘echt’ leven en contact maken met hun diepste wensen en ambities maar weinig toekomen. Dat is jammer en niet nodig. Retraites zijn bijzonder geschikt om je te tonen hoe je je leven echt kan leven, in harmonie met je omgeving en met de natuur. Je zal zien dat retraites de komende jaren alleen maar belangrijker zullen worden.

Kortom: 25 jaar SFM. De ‘magische’ combinatie van Filosofie, Meditatie en Retraites heeft zijn waarde al bewezen, maar zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden. We willen ons 5e lustrum graag vieren, maar we moeten nog even geduld hebben. Nog belangrijker dan het vieren van ons lustrum, is dat het werk dat wij doen nuttig en essentieel blijft voor mensen om in balans te komen en te blijven in tijden dat wij ons geplaatst zien voor grote uitdagingen. Wij gaan door en zullen helpen waar wij kunnen.

Mehdi Jiwa, voorzitter SFM

Wil je reageren: stuur een mailtje naar: info@filosofieenmeditatie.nl