Mediteer op ‘vrede’

In vrede houdt lijden op……

In de videostudies over ‘de verborgen kennis in de Bhagavad Gita’ hebben we gekeken naar de mantra: ‘in vrede houdt lijden op…’ (B.G. II, 65). Het is één van de vidya’s die in de yoga van kennis te vinden is. Het is zeker niet de enige manier om naar de yoga van kennis te kijken, maar wel een heel bijzondere. De vidya nodigt heel natuurlijk uit om het begrip ‘vrede’ mee te nemen in je meditatie en erop te blijven ‘dobberen’ en te kijken wat er boven komt.

In het begin van de meditatie op het begrip ‘vrede’ zal je ontdekken dat er allerlei beelden, meningen en ideeën opkomen t.a.v. dit begrip. Ze zijn gekleurd door tijd, traditie en je eigen ervaringen en meningen. Door het diep in je te dragen, komt het begrip in ‘beweging’, er ‘gebeurt’ iets. Het woord dat voor ‘vrede’ gebruikt wordt in de Bhagavad Gita is meestal shânti, maar in  B.G. II, 65 wordt prasâda gebruikt. Dit woord betekent rust of vrede. Het is een bijzonder begrip.

Ik leerde prasâda kennen als ‘dat wat je meeneemt uit de diepste stilte (vrede) van jezelf en mee naar buiten neemt om uit te delen…’

De Mettâ Sutta (de sutta van liefdevolle vriendelijkheid)

Al ‘dobberend’ op het begrip ‘vrede’ kwamen verschillende beelden bij mij op. Ten eerste was er de herinnering aan de Metta Sutta. Grappig genoeg waren er tijdens dit ‘gedobber’ meerdere gesprekken die onverwacht op het thema van de Metta Sutta uitkwamen en ook in de mails die ik ontving, ging het ineens over deze Sutta.

De Metta Sutta is een oude Boeddhistische Sutta die onderdeel uitmaakt van het Pali canon en uit slechts 10 verzen bestaat. De Nederlandse titel is ‘de Sutta van Liefdevolle Vriendelijkheid’. De Sutta begint ongeveer zo: ‘Als je werkelijk weet wat goed voor je is en je vertrouwt erop dat het mogelijkheid is om perfecte vrede te bereiken, weet dan dat je als volgt moet leven:…..’

Het begrip ‘vrede’

De Sutta beschrijft vervolgens hoe je moet leven, welke kwaliteiten je moet hebben om het pad te kunnen bewandelen dat leidt tot ‘perfecte vrede’. De vrede die als eindpunt beschreven wordt van de yoga van kennis en de vrede die beschreven wordt in de Metta Sutta, smelten samen in je meditatie. De vrede die je nu voelt is niet meer aan tijd, plaats en cultuur gebonden en is evenmin afhankelijk van je eigen begripsvermogen en evenmin van je eigen meningen of ideeën omtrent het begrip ‘vrede’. Het is iets dat een diep verlangen oproept.

Niet alleen in de Bhagavad Gita of Boeddhistische teksten wordt naar deze vrede verwezen, maar ook in het Christendom of Soefi teksten. Als je het eenmaal voelt, kom je het letterlijk overal tegen en ben je verbaasd dat je het vroeger niet hebt gezien. Soms lijkt het wel of wij eerder de zeldzame en diep verborgen dingen ontdekken dan de dingen die open en bloot voor onze voeten zijn te vinden.

Je moet het natuurlijk zelf voelen en je eigen weg en proces gaan, maar ter overweging geef ik je hier toch een vertaling van de Metta Sutta ter overweging en misschien voel je nu waarom de meeste invocaties in de Indiase geschriften eindigen met steeds weer dezelfde woorden: ‘moge vrede, vrede en vrede overal zijn’.

Videostudie over de Mettâ Sutta

Op zaterdag 27 maart 2021 van 10.00-12.00 uur zal er een videostudie gegeven worden over de Mettâ Sutta. Wil je meedoen? Geef je dan hier op.

Kosten: we vragen een vrijwillige donatie. 

Als je wil reageren en je ervaringen wil delen, stuur dan een mailtje naar info@filosofieenmeditatie.nl.

Tekst van de Mettâ Sutta

Mettâ Sutta

 1. Als je werkelijk weet wat goed voor je is
  En je er op vertrouwt dat het mogelijk is om perfecte vrede te bereiken,
  Weet dan dat je als volgt moet leven:
  Wees kundig, wees eerlijk en oprecht, wees zachtmoedig, vriendelijk sprekend en bescheiden;
 2. Wees tevreden en gelukkig met weinig verplichtingen en leidt een ongecompliceerd leven. Zie toe dat je zintuigen tot rust zijn gebracht, wees bedachtzaam en beheerst;
 3. En doe geen dingen die wijze mensen zouden afkeuren.
  (Mediteer dan als volgt:) Moge alle wezens gelukkig en veilig zijn
  Moge alle wezens gelukkig zijn tot in het diepste van hun hart.
 4. En denk aan ieder levend wezen, zonder onderscheid:
  De zwakke en de sterke, de kleinste en de grootste,
 5. Degene die je kan zien en die onzichtbaar zijn,
  Die dichtbij leven en ver weg leven,
  Wezens die nu leven of nog geboren moeten worden –
  Moge al deze wezens gelukkig zijn tot in het diepste van hun hart.
 6. Laat er op niemand neergekeken worden en laat niemand ooit bedrogen worden,
  Laat niemand door boosheid of vijandigheid een ander wezen leed toewensen.
 7. Zoals een moeder haar kind met haar leven wil beschermen,
  ontwikkel een grenzeloos groot hart voor alle levende wezens.
 8. Ontwikkel een grenzeloos groot hart vol vriendelijkheid voor het gehele universum,
  En zend liefde (mettâ) naar boven, naar onder en in alle richtingen,
  Zonder beperking en vrij van alle haat en vijandigheid.
 9. Of je nu op één plek verblijft, of rondreist,
  Of je nu zit of in bed ligt,
  In de uren dat je wakker bent, verblijf in dit heldere bewustzijn
  Die men het Verheven Leven noemt.
 10. Op deze wijze kom je tot het punt dat je geen meningen meer hebt,
  En op een natuurlijke manier zuiver leeft en je inzicht zuiver is.
  Laat het najagen van zintuigelijk plezier achter je
  En de cyclus van geboorte en dood stopt en je bent eindelijk volledig vrij.