De tekorten in 2021

De oude filosofieën uit Oost West leerden ons al een aantal lessen die we nu goed kunnen gebruiken in een tijd waarin spanningen en intolerantie toenemen.

Spanningen in de samenleving lijken in rap tempo toe te nemen. Coronacrisis maakt deze spanningen zichtbaar en brengt ze samen. Eerst was er een gevoel van saamhorigheid, nu komen meer en meer groepen tegenover elkaar te staan.

Intolerantie neemt toe

Intolerantie neemt toe. Niet alleen onder burgers, maar ook in de politiek. In de politiek zijn zelfs fundamentele mensenrechten niet meer heilig. Kijk maar hoe in Europees verband omgegaan wordt met het terugsturen van asielzoekers (push backs).

Solidariteit neemt af en het individualisme neemt toe. Collectieve maatregelen, zoals die bij de bestrijding van het coronavirus worden afgekondigd, staan haaks op deze beweging. We kunnen er niet op vertrouwen dat deze beweging zich vanzelf ten goede keert. We moeten iets doen.

Wat de oude filosofie ons kan leren

De oude filosofieën uit Oost West leerden ons al een aantal lessen die we nu goed kunnen gebruiken. Ze zijn zo waar en zo praktisch. Ik wil er graag drie kort bespreken:

Wat je aandacht geeft, groeit

Aandacht is een krachtig wapen. Je kunt het ten goede of ten kwade gebruiken. Het principe is dat dat wat je aandacht geeft, je geest vult. De kracht die in je is, richt zich op het object of fenomeen dat je aandacht geeft. Als je aandacht geeft aan kracht, succes, doorzettingsvermogen etc. dan groeit die kracht, je ziet succes en (nieuwe) mogelijkheden, ook als het even tegen zit. En je doorzettingsvermogen groeit ook door aandacht. Je kunt heel gemakkelijk zelf ervaren wat de kracht van aandacht is.

Als je aandacht geeft aan je individualiteit, aan ik doe wat ik zelf wil, dan groeit het. Geef je aandacht aan saamhorigheid, aan luisteren naar elkaar en aan zorgen voor elkaar, dan groeit dat. Weet dat je een keuze hebt: waar geef ik mijn aandacht aan?

Er is altijd een mogelijkheid om een stap te zetten om je situatie te verbeteren

Ieder mens in iedere situatie kan altijd een stap zetten. Of misschien nog beter geformuleerd: moet een stap zetten. Het is een enorme kracht die stap en er is een prachtige mantra die het proces nog beter beschrijft:

Stap, stap, iedere stap heeft in zich wat nodig is voor een volgende stap. Iedereen die met deze mantra geoefend heeft, weet wat de uitwerking ervan is. Ik durf te zeggen: deze mantra is één van de krachtigste die ik in mijn leven geleerd heb.

Focus op harmonie: harmonie in je zelf, harmonie met elkaar en harmonie met de natuur

Je kan je afsluiten van je omgeving. Je ogen sluiten voor problemen, maar je kan ook gericht blijven op harmonie, aan samenwerken en elkaar helpen. Je hebt deze keuze. Focus op harmonie is eigenlijk een variant van ‘wat je aandacht geeft groeit’. Het is bijzonder krachtig. Ieder mens kan het. Soms is het verleidelijk om je af te sluiten, om het conflict aan te gaan, om weg te kijken en te willen vergeten, maar het is meestal nuttiger om gericht te blijven op harmonie en het belang van het geheel. Je bent niet alleen op de wereld. Alles is met alles verbonden. Mensen zijn met elkaar verbonden, maar de mens is ook met de natuur verbonden. Het is één verhaal. Het verhaal begon niet bij je geboorte en het eindigt niet bij je sterven. Het verhaal is al heel oud en het gaat door.

Wat je aandacht geeft groeit, je kunt altijd een stap zetten en gefocust blijven op harmonie. Verschillende woorden die allemaal verwijzen naar één ding: de enorme kracht die ieder mens in zich heeft. Twijfel niet aan je kracht en sluit je niet af omdat je denkt dat je zwak bent.

Laten we hopen dat deze oude filosofische principes ons helpen om door deze moeilijke periode heen te komen. Aan onze kracht zal het niet liggen. We moeten er alleen in (blijven) geloven.

Wil je reageren? Stuur een mail naar info@filosofieenmeditatie.nl