Kunstmatige Intelligentie en Spiritueel Onderzoek: Het Ontdekken van Eenheid in Verscheidenheid

Heb je opgemerkt dat de 4e industriële revolutie nu echt losbarst en onze huiskamers binnendringt? De 4e industriële revolutie is ongeveer in 2016 begonnen en wordt gekenmerkt door de implementatie van kunstmatige intelligentie in werkprocessen en in  toepassingen voor consumenten, toegenomen automatisering en in directe communicatie tussen computers en apparaten.

De komst van ChatGPT markeert een nieuw hoofdstuk

Iedereen kent zoekmachines als Google, maar nu kun je ook vragen stellen aan de computer en echte antwoorden ontvangen. De computer leest het internet om je vraag te beantwoorden en je kunt verder vragen stellen. Je kan een “gesprek” voeren en krijgt wat je wil. ChatGPT kan je allerlei feiten geven, teksten en boeken samenvatten, software schrijven die je alleen nog maar hoeft te kopiëren en zelfs je huiswerk helpen maken. Docenten hebben moeite om te bepalen of iets door een computer en kunstmatige intelligentie is geschreven of door de kinderen zelf.

Hoe zou ChatGPT kunnen helpen om spirituele teksten beter te begrijpen?

Ik bestudeer veel spirituele teksten en ben altijd op zoek naar de kennis die de verschillende levensfilosofieën met elkaar gemeen hebben. Er zijn enkele begrippen die heel belangrijk zijn, maar waar we geen goede vertaling voor hebben. Zou ChatGPT kunnen helpen? Ik weet dat dit spirituele veld nu niet echt iets is voor de ontwikkelaars van kunstmatige intelligentie, maar je weet maar nooit. Ik stel ChatGPT de volgende vraag: ken je het begrip “svadharma”?

Het antwoord is: Ja, ik ken het begrip “svadharma”. Het is een begrip uit de Indische filosofie en religie en wordt vaak geassocieerd met het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Svadharma verwijst naar iemands unieke persoonlijke plicht of verplichting en stelt dat iedere persoon een unieke rol heeft in de samenleving en verantwoordelijk is voor het uitvoeren van zijn of haar plicht, gebaseerd op persoonlijke capaciteiten, vaardigheden, interesses en levensomstandigheden. Het idee is dat het uitvoeren van svadharma leidt tot persoonlijke vervulling en bijdraagt aan het welzijn van de samenleving als geheel.

Svadharma is een belangrijk concept in de Indiase filosofie, vooral in de Bhagavad Gita, waarin het wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van het bereiken van spirituele bevrijding of moksha. In de context van de Gita, wordt svadharma beschouwd als de plicht van een individu om zijn of haar rol in de samenleving te vervullen, terwijl hij of zij tegelijkertijd werkt aan het bereiken van spirituele groei en bevrijding.

Ik wordt hier al behoorlijk enthousiast van. Kijken of we nog wat verder kunnen gaan.

Wat verstaat Plato onder de ‘ware bestemming’ van een mens?

In mijn zoektocht naar de kennis die verschillende levensfilosofieën met elkaar gemeen hebben, stel ik ChatGPT de volgende vraag: “Wat verstaat Plato onder de ‘ware bestemming’ van een mens?”

Antwoord: Volgens Plato is de ‘ware bestemming’ van een mens het bereiken van een staat van harmonie en geluk door het ontwikkelen van deugd en wijsheid, ook wel “eudaimonia” genoemd. Men moet zich richten op het ontwikkelen van deugden, zoals rechtvaardigheid, moed, matigheid en wijsheid, om deze ‘ware bestemming’ te vinden. Filosofie en zoeken naar waarheid en kennis zijn ook belangrijke aspecten van het vinden van de ‘ware bestemming’, volgens Plato.

Kan ChatGTP overeenkomsten beschrijven?

Kijken of we nog dieper kunnen gaan. Ik vraag ChatGPT: “Zijn er overeenkomsten tussen het Indiase begrip ‘svadharma’ en de ‘ware bestemming’ van Plato?”

Antwoord: Ja, er zijn overeenkomsten tussen het Indiase begrip “svadharma” en de ‘ware bestemming’ van Plato. Svadharma verwijst naar de unieke bestemming of roeping van een individu en stelt dat men zijn plicht moet vervullen door middel van zijn levenswerk en door het uitoefenen van deugdzaamheid. Plato’s filosofie stelt ook dat de mens een unieke bestemming heeft die hij moet vervullen door deugdzaamheid en zoeken naar waarheid en kennis. Beide begrippen delen dus het idee van het nastreven van een unieke bestemming door middel van deugdzaamheid en zoeken naar waarheid en kennis.

Ik heb vijftien minuten gespeeld met ChatGTP en heb materiaal waar ik weken op kan ‘dobberen’. Ik ben verwonderd over wat de mogelijkheden zijn van ChatGTP bij spiritueel onderzoek.

Ik denk dat ik er een nieuw vriendje bij gekregen heb.

Wil je reageren? Stuur mij een mailtje: info@filosofieenmeditatie.nl

Mehdi Jiwa