ANBI Publicatieplicht

De Stichting Filosofie en Meditatie is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen), evenals de hieraan gelieerde stichting de Cynham. Hierdoor zijn giften en donaties fiscaal aftrekbaar.

Sinds 1 januari 2014 zijn ANBI organisaties verplicht een aantal gegevens te publiceren op hun website. Zo wordt duidelijk en is het transparant waarom een organisatie het ANBI keurmerk heeft gekregen.

Hieronder de meest recent gepubliceerde jaarverslagen van de Stichting Filosofie en Meditatie en Stichting de Cynham.