Financieel

De SFM heeft geen commercieel oogmerk en leeft grotendeels van donaties. De SFM is erkend als ANBI instelling, hetgeen betekent dat alle donaties aan de SFM fiscaal aftrekbaar zijn. Aan het begin van het nieuwe jaar krijgen donateurs een overzicht thuis gestuurd waarin het totaalbedrag van de donaties staat vermeld. 

De uitgangspunten m.b.t. het financiële beleid

a. Kennis is vrij (hiervoor wordt noch in geld, noch in natura betaald).
b. De SFM leeft zoveel mogelijk van donaties.
c. De onkostenvergoeding voor bijeenkomsten, studies, retraites etc. houden wij zo laag mogelijk.
d. Financiële belemmeringen mogen nooit een reden zijn om niet deel te nemen aan de activiteiten van de SFM.


Donaties worden op de volgende wijze verkregen

a. Periodieke donaties
b. Eenmalige donaties
c. Donaties tijdens bijeenkomsten, studies, retraites etc.
i. Voor ochtenden/avonden, dagen, weekenden en weken wordt, afhankelijk van de doorgebrachte tijd, een onkostenvergoeding (voor o.a. gas, licht, maaltijden) gevraagd.
ii. Daarnaast vragen we aan de deelnemer(s) om een donatie om de betreffende activiteit te kunnen laten voortbestaan. (Denk aan materiaalkosten, onderhoud van de gebouwen, afschrijving van roerende zaken e.d.)
iii. Op verzoek van de deelnemers zijn normbedragen door de SFM voor dagdelen, dagen, weekenden en weken vastgesteld.
iv. De bedragen voor onkosten en donaties worden veelal gezamenlijk door de deelnemer gegeven of overgemaakt naar de SFM. De financieel administrateur splitst dit bedrag in de onkostenvergoeding en de donatie.
v. Donaties worden geregistreerd in een donatieregister waarbij naam, adres van de donateur, e-mailadres en de hoogte van de donatie worden genoteerd.
vi. In januari/februari van het volgende boekjaar ontvangt de donateur ter verificatie een overzicht van de door hem gegeven donaties.

Opbouw prijzen:

De gepresenteerde prijzen voor de activiteiten zijn opgebouwd uit een kostendeel en een indicatief donatiedeel. Dit donatiedeel geeft aan wat de SFM gemiddeld nodig heeft de betreffende activiteit voort te kunnen laten bestaan.

Donaties kunnen overgemaakt worden op rekening: NL79 INGB 0000 1917 25 BIC: INGBNL2A

Opbouw van de getoonde prijzen per januari 2022

NB. voor 2022 hebben wij de prijzen iets moeten verhogen. De gestegen kosten voor het levensonderhoud en de gebouwafhankelijke kosten, m.n. de sterk gestegen energieprijzen, zijn hiervoor verantwoordelijk. De SFM blijft ernaar streven de kosten zo laag mogelijk te houden.

Financieel overzicht Retraites

Retraite*1 week
€ 55 / dag€ 340 / week€ 175 kostendeel€ 165 donatie
2 weken (aanééngesloten)€ 55 / dag€ 680 / week€ 350 kostendeel€ 330 donatie
> 2 weken€ 45 / dagafh. v. duurafh. v. duurafh. v. duur
Vijwilliger halve dagen **dag€ 27,50 / dag€ 22,50 kostendeel€ 5 donatie
1 week€ 175 / week€ 145 kostendeel€ 30 donatie
Vrijwilliger hele dagen en leiding***Vrijwillige donatie
Kind per week (16-21 jr)week€ 175 / week€ 175 kostendeel
Kind per week (t/m 15 jr)week€ 150 / week€ 150 kostendeel

*Retraite

Betreft een retraite met programma of individuele retraite. Een retraiteweek loopt standaard van zondagmiddag tot en met de lunch op zaterdag. De laatste dag wordt niet in rekening gebracht. Hiervoor wordt € 10,- gevraagd voor ontbijt/lunch etc.

Bij meerdere aaneengesloten ‘standaard’ weken is altijd sprake van een extra dag per extra week.

Bij retraites van meer dan twee aaneengesloten weken gelden gereduceerde bedragen. Per dag wordt dan gedurende de hele periode in plaats van 55,-, 45,- gevraagd.

Uw financiële situatie mag nooit een obstakel voor deelname zijn. Wanneer dit zich voordoet wordt de bijdrage in overleg aangepast.

** Vrijwilliger halve dagen

Kilometers gereden door vrijwilligers zijn aftrekbaar voor € 0,19/km (situatie 2020)

Voor de laatste dag geldt hetzelfde als bij de retraite: deze wordt niet in rekening gebracht. Hiervoor wordt € 10,- gevraagd voor ontbijt/lunch etc.

Voor vrijwilligers die een langdurige bijdrage leveren, kunnen persoonlijk afspraken gemaakt worden.

*** Vrijwilliger hele dagen en leiding

Kilometers gereden door vrijwilligers zijn aftrekbaar voor € 0,19/km (situatie 2020)

Van vrijwilligers die gedurende hele dagen een bijdrage leveren is een vrijwillige donatie mogelijk. Dit geldt ook voor de leiding van retraites die georganiseerd worden door de SFM.

Bedrag €Kostendeel €Donatie indicatie €
Studiegroep Leerweg
Filosofie en Meditatie
8585
Studiedag452520
Dag + nacht5022,5027,5
Weekend Za-Zo1005545
Weekend Vr-Za-Zo (vanaf 20.00 uur)1106545
Weekend Vr-Za-Zo (2 avondmaaltijden)1257550
Bijdrage per bijeenkomst (koffie/thee etc).55