Financieel

De SFM heeft geen commercieel oogmerk en leeft grotendeels van donaties. De SFM is erkend als ANBI instelling, hetgeen betekent dat alle donaties aan de SFM fiscaal aftrekbaar zijn. Aan het begin van het nieuwe jaar krijgen donateurs een overzicht thuis gestuurd waarin het totaalbedrag van de donaties staat vermeld. 

De uitgangspunten m.b.t. het financiële beleid

a. Kennis is vrij (hiervoor wordt noch in geld, noch in natura betaald).
b. De SFM leeft zoveel mogelijk van donaties.
c. De onkostenvergoeding voor bijeenkomsten, studies, retraites etc. houden wij zo laag mogelijk.
d. Financiële belemmeringen mogen nooit een reden zijn om niet deel te nemen aan de activiteiten van de SFM.


Donaties worden op de volgende wijze verkregen

a. Periodieke donaties
b. Eenmalige donaties
c. Donaties tijdens bijeenkomsten, studies, retraites etc.
i. Voor ochtenden/avonden, dagen, weekenden en weken wordt, afhankelijk van de doorgebrachte tijd, een onkostenvergoeding (voor o.a. gas, licht, maaltijden) gevraagd.
ii. Daarnaast vragen we aan de deelnemer(s) om een donatie om de betreffende activiteit te kunnen laten voortbestaan. (Denk aan materiaalkosten, onderhoud van de gebouwen, afschrijving van roerende zaken e.d.)
iii. Op verzoek van de deelnemers zijn normbedragen door de SFM voor dagdelen, dagen, weekenden en weken vastgesteld.
iv. De bedragen voor onkosten en donaties worden veelal gezamenlijk door de deelnemer gegeven of overgemaakt naar de SFM. De financieel administrateur splitst dit bedrag in de onkostenvergoeding en de donatie.
v. Donaties worden geregistreerd in een donatieregister waarbij naam, adres van de donateur, e-mailadres en de hoogte van de donatie worden genoteerd.
vi. In januari/februari van het volgende boekjaar ontvangt de donateur ter verificatie een overzicht van de door hem gegeven donaties.

Opbouw prijzen:

De gepresenteerde prijzen voor de activiteiten zijn opgebouwd uit een kostendeel en een indicatief donatiedeel. Dit donatiedeel geeft aan wat de SFM gemiddeld nodig heeft de betreffende activiteit voort te kunnen laten bestaan.

Donaties kunnen overgemaakt worden op rekening: NL79 INGB 0000 1917 25 BIC: INGBNL2A

Opbouw van de getoonde prijzen per januari 2023

NB. voor 2023 hebben wij de prijzen iets moeten verhogen. De gestegen kosten voor het levensonderhoud en de gebouwafhankelijke kosten, m.n. de sterk gestegen energieprijzen, zijn hiervoor verantwoordelijk. Een deel van de prijsstijging wordt door de  SFM gedragen. De SFM blijft ernaar streven de kosten zo laag mogelijk te houden.

Financieel overzicht Retraites 2023

Retaite 1 dag/nacht€ 60/dag€ 32,50
kostendeel
€ 27,50 donatie
Retraite1 week
€ 60 / dag€ 380 / week€ 215 kostendeel€ 165 donatie
Vrijwilliger en leiding (retraites SFM)Vrijwillige donatie
Kind per week (16-21 jr)week€ 215€ 215 kostendeel
Kind per week (t/m 15 jr)week€ 190€ 190 kostendeel

Retraite

Betreft een retraite met programma of individuele retraite. Een retraiteweek loopt standaard van zondagmiddag tot en met de lunch op zaterdag. De laatste dag wordt niet in rekening gebracht. Hiervoor wordt € 20,- gevraagd voor ontbijt/lunch etc.

Uw financiële situatie mag nooit een obstakel voor deelname zijn. Wanneer dit zich voordoet wordt de bijdrage in overleg aangepast.

Vrijwilliger hele dagen en leiding

Kilometers gereden door vrijwilligers zijn aftrekbaar voor € 0,19/km (situatie 2022)

BedragKostendeelDonatie (indicatie)
Studiegroep Leerweg
Filosofie en Meditatie
€ 100€ 100
Weekend Za-Zo€ 110€ 65€ 45
Weekend Vr-Za-Zo € 130€ 85€ 45
Bijdrage per bijeenkomst (koffie/thee etc).€ 5€ 5