Doel van de Stichting Filosofie en Meditatie

De Stichting Filosofie en Meditatie wil een harmonieuze en vreedzame samenleving verwezenlijken. Een samenleving die berust op een ‘filosofie van de eenheid’: tijdloze, universele wetten en principes die het hart vormen van alle grote levensfilosofieën en religies.

Tot die filosofie behoort de stelregel dat je jezelf wilt leren kennen en bij jezelf wilt beginnen als je de wereld wilt verbeteren. Daarbij worden wij geholpen door meditatie, retraite en het naleven van de sanga-traditie als wij onze wereldbeschouwing onderzoeken en verbreiden.

Harmonie in de samenleving

De gedachte dat wij allen met elkaar verbonden zijn, hoort bij de ‘filosofie van de eenheid’. De Stichting Filosofie en Meditatie wil deze oude, maar zeer actuele gedachte uitdragen, omdat zij de basis vormt voor duurzame harmonie in onze samenleving.

Harmonie in onszelf

Harmonieus samenleven wordt gedragen door harmonieuze individuen. De Stichting Filosofie en Meditatie bevordert onze innerlijke groei. Vooral het vinden van onze authenticiteit helpt ons een evenwichtig mens te worden.

Filosofie uit Oost en West

Alle grote levensfilosofieën en religies – uit Oost en uit West – beschrijven universele wetten die ons helpen een harmonieus leven te leiden. De Stichting Filosofie en Meditatie bestudeert deze levensbeschouwingen, zoekt naar hun kern en verbindt zich niet aan één bepaalde stroming.

Studie

Kennis biedt houvast en kweekt begrip voor onszelf en voor elkaar. De Stichting Filosofie en Meditatie organiseert allerlei bijeenkomsten over de levensfilosofieën en hoe we die in ons dagelijks leven kunnen gebruiken.

Meditatie

In meditatie verwerven we een rust die aanzet tot vreedzaam en onbaatzuchtig handelen. En energie om filosofische inzichten in de praktijk te brengen. De Stichting Filosofie en Meditatie verbindt meditatie en filosofie dan ook nadrukkelijk met elkaar.

Retraites

In een retraite stappen we uit onze routine. We houden onszelf een spiegel voor en vragen ons af waar het écht om gaat in ons leven. De Stichting Filosofie en Meditatie heeft twee retraitecentra, één in Egmond aan den Hoef en één in Brognon, Noord-Frankrijk.

Satsang

Filosofie kun je beoefenen in het leven van alledag. De Stichting Filosofie en Meditatie doet dat in de geest van de Oosterse ‘satsang’. Dat is een kleine, veilige – vaak spirituele – groep van gelijkwaardige mensen die werken voor het geheel. Ze hebben de ontwikkeling van allen voor ogen.