Er zijn veel mensen die in deze roerige tijd steun zoeken bij meditatie of studie van oude filosofische geschriften, zoals de Bhagavad Gita. Er zijn veel vragen wat de juiste methoden van meditatie zijn en welke geschriften wij in het Westen het beste kunnen bestuderen. En natuurlijk welke vertalingen we moeten gebruiken. Het zijn belangrijke vragen, maar er is iets waar we vaak aan voorbij gaan: onze manier van leven, onze manier van naar de wereld kijken en onze eigen ethiek, is ook van groot belang. De oude kennis kan je niet los zien van je manier van leven. We hebben altijd een gekleurde bril op en die maakt dat we bepaalde kennis wel en bepaalde kennis niet tot ons nemen. Deze podcast gaat over ethiek in relatie met meditatie en met studie van de oude geschriften.