Inleiding in de Vidya meditatie deel 4. Het creatieve domein van de mens

In dit vierde deel van Inleiding in de Vidya-meditatie kijken we hoe deze meditatievorm werkt in het creatieve domein van de mens. Een mens is een creatief wezen. Hij maakt niet alleen kunst, maar schept ook wereldbeelden. Alles wat we doen in ons leven is een creatief proces. Verbinding maken met de scheppende kracht helpt ons om ‘volledig mens’ te zijn.