De karma yoga, de yoga van handeling is een populaire yoga. Het gaat over wat je kan doen en hoe je moet of kan handelen. We zijn omringd door grote problemen: oorlog, milieuproblemen, vluchtelingenstromen, economische en politieke instabiliteit. Wat kan je doen? Je kan denken dat je te klein en te zwak bent om echt iets doen, maar dat is niet waar. In de yoga wordt niet gesproeken over ‘groot’ of ‘klein’. Je kan altijd een stap zetten.
De weg van handeling is mysterieus. In deze podcast bespreek ik een ongebruikelijke manier om naar de weg van handeling te kijken. Er is en driedeling in de yoga van handeling te vinden: je bent een individu en je hebt kwaliteiten en talenten die echt bij je horen, maar je leeft ook in een sociale context en op een bepaalde plaats en in een bepaalde tijd. Ook dat heeft invloed op je handelingen en tot slot ben je onderdeel van een grote matrix waar alles en iedereen met elkaar verbonden is. Ook dat heb je een verantwoordelijkheid voor. De podcast is bedoeld als overweging en je moet zelf kijken wat je er wel of niet me kunt. Ik denk dat het je kan helpen om beter te begrijpen wat je wel en niet moet doen in je leven, ook als je geconfronteerd wordt met de grote problemen en uitdagingen van onze tijd.