Inleiding in de vidya meditatie deel 3. Het onderzoekende domein van de mens

In dit deel van Inleiding in de vidya-meditatie kijken we hoe deze krachtige meditatiemethode te gebruiken is bij het leren en het onderzoeken. De mens is een lerend en onderzoekend wezen, maar we worden vaak gekleurd door invloeden uit ons verleden en uit onze omgeving. Vidya-meditatie kan ons helpen op een nieuwe manier te kijken en voorbij de invloeden te komen van tijd, plaats en cultuur.