Dit is de eerste podcast in de serie ‘woorden van de wijzen’. In deze podcast kijken we naar wat de oude wijzen uit de verschillende tradities ons te zeggen hebben voor de grote problemen en uitdagingen van onze tijd. De Stichting Filosofie en Meditatie is al jarenlang op zoek naar de gemeenschappelijke boodschap die in alle grote tradities te vinden is. Kunnen de woorden van de oude wijzen ons helpen om oplossingen te vinden voor onze huidige problemen? Ik denk het wel.

In deze eerste aflevering kijken we naar het begrip dharma. Een oud en complex begrip, maar bijzonder nuttig voor onze tijd. Het kan vertaald worden met ‘wet’, of ‘plicht’ of ‘ethische regels’, maar het is veel meer. Het is ook de orde die de gehele schepping ondersteunt en alles met alles verbindt. Als de dharma in gevaar komt, komt de gehele schepping in gevaar. Als we de dharma beter begrijpen en ons leven meer laten leiden door de dharma, dan leven we in harmonie met onszelf, met anderen en met de gehele natuur. Een buitengewoon actueel thema.