We leven in een bijzondere tijd. Sinds enkele tientallen jaren is de spiritualiteit in het publieke domein gekomen. We kunnen nu zelf onderzoeken wat spiritualiteit is en wat het ons te zeggen heeft. Steeds minder mensen zijn aangesloten bij een kerk of andere spirituele organisatie en kunnen niet meer blind achter een spirituele leider aanlopen. De vraag is: ‘hebben de oude wijzen iets achter gelaten voor deze tijd zodat wij niet verdwalen in het woud van verschillende religies en levensfilosofieën?’ En ja, dat hebben ze. In deze podcast bespreekt Mehdi Jiwa een belangrijke sleutel: continu onderzoek. Je moet leren te onderzoeken, je eigen ervaringen op te doen. Dit wordt vicara genoemd, maar er zijn wel enkele spelregels die je in acht moet nemen. Daar gaat deze podcast over.