We leven in een bijzondere tijd. Sinds enkele tientallen jaren is de spiritualiteit in het publieke domein gekomen. We kunnen nu zelf onderzoeken wat spiritualiteit is en wat het ons te zeggen heeft. Steeds minder mensen zijn aangesloten bij een kerk of andere spirituele organisatie en kunnen niet meer blind achter een spirituele leider aanlopen. De vraag is: ‘hebben de oude wijzen iets achter gelaten voor deze tijd zodat wij niet verdwalen in het woud van verschillende religies en levensfilosofieën?’ En ja, dat hebben ze. In deze podcast bespreekt Mehdi Jiwa een belangrijke sleutel: continue inspanning. Je moet leren je kennis te gebruiken en wel in de handelingen van je dagelijkse leven Dit wordt abhyasa  genoemd. Hoe maak je van je dagelijkse handelingen een spirituele discipline? Daar gaat deze podcast over.