Privacy statement

Privacy Statement SFM

De SFM wil een harmonieuze en vreedzame samenleving verwezenlijken, die berust op een ‘filosofie van de eenheid’: tijdloze, universele wetten en principes die het hart vormen van alle grote levensfilosofieën en religies. Tot die filosofie behoort de stelregel dat je jezelf moet kennen en bij jezelf moet beginnen als je de wereld wilt verbeteren. Daarbij worden wij geholpen door meditatie, retraite en het naleven van de sanga-traditie als wij onze wereldbeschouwing onderzoeken en verbreiden. De SFM organiseert in dit kader bijeenkomsten en studies  rondom de thema’s filosofie en meditatie en organiseert daarnaast retraites.


Verwerkingsgrondslagen

De SFM verwerkt jouw persoonsgegevens enkel voor een zorgvuldig vastgesteld doel en als daar een grondslag voor is. De grondslagen waarop wij ons baseren bij het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn:

  • Je hebt ons expliciete toestemming gegeven om de door jouw verstrekte gegevens te verwerken.
  • Wij verwerken jouw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor het inschrijven voor activiteiten van de SFM, corresponderen, donaties en overeenkomsten.

Je kunt te allen tijden je toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken.


Doneren

Indien je doneert aan de SFM is de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de donatieovereenkomst. Wij bewaren jouw gegevens 7 jaar om te voldoen aan belastingwetgeving.


Correspondentie

Wij mogen jouw persoonsgegevens verwerken om je e-mails of brieven te sturen of te bellen met specifieke vragen. Indien je een donatie hebt gedaan van meer dan € 50/jaar, ontvang je ook een brief met het schenkingsbedrag dat je kunt gebruiken bij je belastingaangifte. Je kunt zelf op ieder moment aangeven dat je dit niet meer wilt. Indien gewenst worden je e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens verwijderd.


Contact, het doen van een suggestie of het indienen van een klacht

Indien je contact opneemt met de SFM via het webformulier, bijvoorbeeld voor het stellen van een vraag of het indienen van een klacht, verwerken wij jouw contactgegevens om je een reactie op je verzoek te kunnen geven. Deze gegevens worden na afhandeling gewist, of in geval van een klacht geanonimiseerd bewaard voor verantwoording.


Cookies

De website(s) van de SFM plaatsen cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies worden gebruikt om de websites van de SFM beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat de SFM na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De SFM  gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een apparaat of individu.


Doorgeven persoonsgegevens aan derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden.


Jouw rechten

In verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je het recht de SFM te verzoeken om inzage van en rectificatie, beperking of het wissen van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdracht.

Als je van jouw rechten gebruik wilt maken, dan kun je je verzoek richten aan:

Functionaris voor Gegevensbescherming SFM

Herenweg 270
1934BH Egmond aan den Hoef

Of: info@filosofieenmeditatie.nl


Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Je kunt over de verwerking van jouw persoonsgegevens ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG


Juni 2018