Het Integraal Gezondheidsinstituut Nederland

Het Integraal Gezondheidsinstituut

De corona-epidemie heeft veel zaken op scherp gezet. Met ‘op scherp’ bedoel ik dat veel dingen, die al lange tijd aan het sluimeren waren in onze samenleving, op een pijnlijke manier duidelijk zijn geworden.

Steeds meer mensen lopen vast in het zorgsysteem

Het afgelopen jaar werden wij in toenemende mate geconfronteerd met mensen die vastliepen in het zorgsysteem. De pijn, frustratie en zelfs wanhoop, nemen ongekende vormen aan. Niet alleen de frequentie neemt toe, maar ook de ernst van de klachten en problemen. Ik doe dit werk al meer dan 45 jaar, maar dit heb ik nog nooit gezien. Misschien komt het omdat we er meer voor open staan, maar een feit blijft dat de mensen met deze problemen vastlopen in het zorgsysteem. Het lijkt wel of de zorg vroeger een continent was en nu is veranderd in een archipel van kleine eilandjes die onderling weinig contact met elkaar hebben. Veel mensen die hulp zoeken, raken verdwaald in de wildernis en de werkelijke zorgvraag wordt niet gehoord. De mensen lopen vast in wachtlijsten. Sommige instituten hebben zelfs ‘wachtlijsten om op een wachtlijst te komen’. De zorg is heel goed georganiseerd waar het gaat om grote aantallen en gestandaardiseerde protocollen, maar faalt regelmatig waar het gaat om maatwerk en persoonlijke aandacht.

Hoewel wij geen zorg of therapeutisch instituut zijn, hebben we het gevoel toch iets te moeten doen. Zo kan het niet langer. Patiënten die niet blij en tevreden zijn, kunnen maar moeilijk in gesprek komen met de hulpaanbieders. Het gesprek is ongelijkwaardig: de patiënt zit in een afhankelijke positie en heeft de hulpverlener nodig.

We moeten iets doen. We kunnen niet langer wachten

Kortom: we moeten iets doen. We kunnen niet langer wachten. Vandaar dat we besloten hebben om een ‘oude liefde’ naar voren te schuiven. In het verleden hebben we veel aandacht besteed aan de Integrale Gezondheid die voor een belangrijk deel gestoeld is op de filosofie van de oude Indiase geneeskunde, de Ayur-Veda. Vanuit dit perspectief wordt er gekeken naar de lichamelijke, geestelijke, sociale en spirituele gezondheid als één, ondeelbaar geheel. Daarnaast zijn genezing (cure), zorg (care) en complementaire zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dit is nu juist hetgeen ontbreekt in de zorg op dit moment. Specialisatie, protocollering en automatisering (en binnenkort robotisering) maken dat maatwerk nagenoeg onmogelijk is.

Het Integraal Gezondheidsinstituut Nederland

Het is tijd om de integrale gezondheid de plaats te geven die zij verdient. Vandaar dat wij bezig zijn om een nieuwe organisatie op te richten: het Integrale Gezondheidsinstituut Nederland. Het klinkt ambitieus en dat is het ook, maar het heeft geen zin om het kleiner op te zetten.

Waar staat dit Instituut voor? Het doel is tweeledig: ten eerste wil het een portaal zijn voor zorgvragers. Wat is de échte zorgvraag? Hiervoor is een goede intake, die niet gehinderd wordt door tijdsdruk nodig. Vervolgens moet de vraag bij een geschikte zorgaanbieder komen. Vandaar dat wij ook zorgaanbieders willen uitnodigen om te participeren in dit Instituut. Vraag en aanbod moeten beter op elkaar worden afgestemd.

We gaan dit bouwen. Het is al in volle gang en zal nog maar enkele weken duren voordat het live gaat. Hoe het er precies uit komt te zien, weet ik nog niet, maar het is absoluut noodzakelijk dat een dergelijk Instituut er komt. Het wordt een Blue Ocean. Wat dat betekent, zal ik in een volgende blog beschrijven.

Toch iets positiefs

Het klinkt vreemd, maar de coronacrisis toch iets positiefs, want die heeft er mede voor gezorgd dat de oprichting van dit Instituut in een versnelling is gekomen.

Wil je meer informatie of wil je meedoen aan dit initiatief, stuur mij dan een mail. Je kan mij bereiken op: info@filosofieenmeditatie.nl

Ik kijk uit naar jullie reacties.

Mehdi Jiwa