Nieuwbouw en verbouw van het retraitecentrum in Brognon fase 1 van start.

Dit jaar is nog duidelijker geworden hoe belangrijk de retraites zijn. We hebben alles geëvalueerd en besloten om Brognon behoorlijk uit te breiden. Recent hebben we de opdracht gegeven om 5 extra slaapkamers met eigen badkamer te realiseren in het nachtverblijf. We hopen dat ze in mei 2021, voordat ons retraiteseizoen weer gaat beginnen, klaar zijn.

Het is een behoorlijke operatie waarbij ook de mooie meditatieruimte plaats moet maken voor 3 van de 5 slaapkamers. Het is niet gemakkelijk om van de meditatieruimte afscheid te nemen, maar er komt een nieuwe! In fase 2 van de verbouw/nieuwbouw komt er een nieuw meditatiepaviljoen dat gebouwd gaat worden naast de yogazaal. De tekeningen worden nu gemaakt en hopelijk kan het aanvragen van een bouwvergunning nog dit jaar plaats vinden.  Zodra er meer duidelijkheid is over de kosten, gaat de aanbesteding lopen.

Behalve het meditatiepaviljoen zal er ook een nieuwe parkeerplaats komen. De huidige is vaak te klein en de auto’s staan te dicht op het nachtverblijf. Verschillende opties voor de nieuwe parkeerplaats worden nu uitgewerkt en binnenkort besluiten we waar de nieuwe parkeerplaats zal komen. Gelukkig hoeven we in Frankrijk geen vergunning voor de nieuwe parkeerplaats aan te vragen.

Het zal duidelijk zijn dat de kosten die met alle verbouw en nieuwbouw gemoeid gaan, behoorlijk zijn. Dat heeft ertoe geleid dat wij (met veel pijn in ons hart) hebben besloten om ons studiecentrum ‘de Koningslaan 6’ in Amstelveen te verkopen. Een zware beslissing die niet lichtvaardig is genomen, maar noodzakelijk is om het retraitecentrum in Brognon uit te breiden.

We houden jullie natuurlijk, in woord en beeld, op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hebben jullie vragen of opmerkingen? Stuur mij een mailtje, ik ontvang ze graag. info@filosofieenmeditatie.nl

 

 

 

De eenheid van maat voor de mens is een dag

Het mooie van Karma Yoga is dat het laat zien dat als wij willen groeien, leermomenten zich in overvloed aandienen. Het is echter wel belangrijk om daar een beetje lijn in aan te brengen. Zo is het bij onze spirituele oefeningen belangrijk om een goede maat te houden. Er wordt wel eens gezegd dat de eenheid van maat voor de mens een dag is. Voor mij is dit een prachtig hulpmiddel. Wat wil het zeggen dat de eenheid van maat voor de mens een dag is? Daar wil ik in deze blog bij stilstaan.

Binnen de SFM zijn we gewend om activiteiten te beginnen met een moment stilte en ook weer af te sluiten met een moment stilte. De gedachte hierbij is dat de ene activiteit wordt afgesloten voor de volgende begint. Afsluiten wil zeggen, mentaal afronden, voelen of het echt klaar is, alle gedachten. Indrukken en meningen die daaruit naklinken loslaten, van je af laten glijden, echt afsluiten en terugkeren naar de stilte. Om daarna vanuit die stilte dan weer de volgende activiteit te beginnen. ‘Schoon’ beginnen. Daar kunnen we in de loop van een dag mee experimenteren.

In de ‘buitenwereld’ kunnen we in een dergelijke beweging meebewegen door geen fysieke sporen achter te laten van een activiteit. Door daarvan de sporen op te ruimen: de plek van de activiteit schoon achterlaten, gereedschap opruimen, de werkplek schoon achterlaten, geen afwas laten staan, etc. De precisie waarmee dit gebeurt, werkt in op met mentale opruimen en omgekeerd.

Zo ontstaat er ruimte, helderheid en creativiteit voor dat wat komen gaat en, als dit een goede gewoonte wordt, spaart hij veel energie.

Een bijzondere ervaring vind ik om dit principe toe te passen op een dag als geheel. Een dag heeft een bepaald ritme, bepaalde fasen, elk met een eigen energie. Een voor velen bekend voorbeeld daarvan is de stilte in de vroege ochtend en rond zonsondergang die in de natuur vaak bijna tastbaar is. Dit proces van ritmes, fasen, herhaalt zich elke dag weer opnieuw.

Ik heb ooit iemand op vragen over reïncarnatie horen reageren met de opmerking: ‘Volgens mij hebben jullie je handen vol aan dit leven. Laten we ons daar dan ook eerst maar mee bezighouden.’ Moet ik aan denken nu ik hierover schrijf. Tussen dit dag- en nacht ritme lijkt me wel een parallel te zitten met veel wat er over dat onderwerp wordt gedacht en gezegd.

Net zoals we een bepaalde activiteit in stilte openen, kunnen we de dag openen en zoals we een activiteit afsluiten kunnen we proberen een dag af te sluiten. In de hectiek van zo’n dag kunnen we, als we dat willen, en om het overzichtelijk en licht te houden, voor de dag één focuspunt nemen om ons te oefenen.

Dat kan door te beginnen om ons daarbij te richten op één bepaalde activiteit die zich die dag gaat voordoen. Bijvoorbeeld het voorbereiden en bereiden van een maaltijd, een afwas, lopen, opruimen. Voor het begin even stil worden, je er in alle rust op concentreren, en helemaal af te sluiten. Daarbij kun je je ook focussen op een bepaalde kwaliteit. Bijvoorbeeld: werk ik met aandacht, sta ik op zenden of ontvangen, doe ik hard of zacht etc.

Je zult zien dat dit op een gegeven moment vanzelf door gaat werken in de andere activiteiten van de dag. Het kan helpen om een dagboekje bij te houden.

Sluit iedere dag af, zonder enig oordeel. Zelf vind ik het fijn om dan alvast een focus voor de volgende dag te kiezen.

Andere mogelijke focuspunten zijn:

– luisteren we naar de geluiden die we maken?

– staan we op ‘zenden’ of ‘ontvangen’?

– ben ik hard of zacht bezig?

– laten we ons lichaam niet meer dan nodig doen?

– voelen we onze handen?

– voelen we vandaag onze voeten?

Iedereen kan voor zichzelf vast wel andere mogelijkheden voor zichzelf bedenken. Maar pas op: ga hierbij nooit voor het resultaat, maar voor de intentie die in die dag wordt meegenomen.

Ik wens ook jullie hiermee veel mooie leermomenten.

Uw reactie op deze blog is welkom. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar: hans8nijs@gmail.com

 

Spirituele disciplines tijdens de (gedeeltelijke) lockdown

De lockdowns en de maatregelen ter beheersing van de corona-epidemie raken ons diep. Duidelijk is dat niet alleen corona schadelijk is voor ons lichaam. Kwetsbare mensen een behoorlijke kans hebben om te overlijden aan dit virus, maar het raakt ook andere aspecten van ons welbevinden.

De mensen voelen zich in hun vrijheid beperkt en hebben minder sociale contacten. Het virus zet ons ‘normale’ leven behoorlijk op zijn kop.

Het is al lang bekend (en we kunnen het nu ook weer zien), dat deze veranderingen een negatieve invloed hebben op ons lichamelijk, geestelijk, sociaal en spiritueel leven. In deze blog vraag ik aandacht voor een paar ‘spirituele gevolgen’.

Menselijke ontwikkeling vraagt om een aantal (eenvoudige) disciplines. We moeten leren onze geest tot rust te brengen, onze aandacht te richten en ons ego mag minder dominant zijn. Meditatie, studie en concentratieoefeningen helpen en velen hebben hier al jaren ervaring mee.

Nu ons leven zo verandert en onze routines worden verstoord zien we dat meer en meer mensen moeite hebben om hun disciplines op orde te houden. Meditatie vol te houden wordt moeilijker en sombere gedachten en gevoelens nemen toe en hebben een verlammende uitwering .

Het is van het grootste belang om in balans te blijven en je te richten op ‘licht’. Hierbij drie praktische tips die je hopelijk kunnen helpen om in deze tijd op koers te blijven. Het zijn eenvoudige oefeningen, maar hun uitwerking is groot.

Tip 1: Hou je meditatie op orde

Ook als het ‘zitten’ niet gemakkelijk gaat en je snel afgeleid wordt, probeer tweemaal per dag te mediteren. Dit kan best wat korter dan je gebruikelijk doet, maar voel het ‘diepe zitten’ en de ‘diepe adembeweging’. Juist als er spanning is, zie je dat de adembeweging zich naar ‘boven’ verplaatst en dat de spanning in schouders en nek toeneemt. Het tweemaal per dag (even) ‘diep zitten’ helpt je om ook gedurende de dag ‘laag’ te blijven. Dit zal je innerlijke rust en balans ten goede komen.

Tip 2: Weet waarom je ’s ochtends opstaat

Je kunt dit op een hele natuurlijke en ontspannen manier oefenen. Vraag je iedere dag af, wanneer je wakker wordt: ‘wat wordt er van mij vandaag verwacht?’ Zorg dat je een helder beeld hebt van dat wat de dag van je vraagt en pak je taak en werk licht op. Dit helpt je om op een lichte manier, efficiënt je werkt te doen.

Tip 3: gebruik de pauze- en stilteoefening

Wordt even stil voordat je aan een nieuwe taak begint en sluit de taak ook weer af door even heel stil te worden. Voel je voeten en de verbinding met de aarde, luister naar alle geluiden en ervaar hoe ze terugvallen in de stilte die er altijd is. Hou je adem laag en ontspan je lichaam. Dat is al voldoende. Je zal zien hoeveel energie je hiermee kunt bewaren en het helpt je om positief naar de dingen te kijken.

Er zijn nog veel meer oefeningen die je kan blijven doen, ook als je thuis moet werken en beperkt bent in je sociale bewegingen. De komende tijd zal ik er nog een paar behandelen.

Als je vragen hebt of ervaringen wilt delen, stuur mij dan een mailtje: info@filosofieenmeditatie.nl

Ik wens jullie sterkte in deze tijd en blijf op koers.

25 jaar Stichting Filosofie en Meditatie: waar staan we en waar gaan we heen?

De SFM bestaat dit jaar 25 jaar. Ons 5e lustrum. Het was de bedoeling om dit uitgebreid te vieren. Frédéric Voorn heeft op teksten van Sri Aurobino’s Savitri pianomuziek gecomponeerd. Samen met de gesproken tekst (door Jaqueline Elemans) is hier een prachtige CD van gemaakt.

Het was de bedoeling om een feestelijk concert te organiseren waar de tekst en muziek gesproken en gespeeld zouden worden. Echter, de corona-epidemie heeft hier vooralsnog een stokje voor gestoken. Natuurlijk gaan wij ons 5e lustrum zeker vieren als de omstandigheden het weer toelaten. Vooralsnog moeten we geduld hebben.

De Filosofie

Toch is het goed om alvast even terug te blikken op de 25 jaar dat we bestaan en meteen vooruit te kijken naar wat de toekomst voor ons in petto heeft. De kernactiviteiten van de SFM zijn al die jaren hetzelfde gebleven: de Filosofie van de Eenheid, de Meditatie en de Retraites.

De Filosofie van de Eenheid is voor ons erg belangrijk. Het is het resultaat van een lange zoektocht naar het gemeenschappelijke in de grote filosofische en religieuze systemen.

Wat verbindt het Christendom, het Soefisme, de Boeddhistische filosofie en de Indiase Vedanta en Yoga met elkaar en wat hebben wij, als moderne mensen aan deze eeuwenoude kennis? De diepste wensen van de mens zijn van alle tijden en plaatsen en zijn ook nu nog springlevend: we willen allemaal gelukkig en gezond zijn, we willen leven in een veilige wereld, zonder geweld en angst, we willen een goede opvoeding voor onze kinderen, we willen de vrijheid hebben onszelf te kunnen ontplooien en onze diepste ambities en wensen vorm te kunnen geven.

Deze en andere wensen leven bij mensen uit het verleden, het heden en gelden ook voor de generaties na ons. De oude filosofische kennis, toont ons tijdloze wegen en mogelijkheden om ze te vervullen.

Het spreekt vanzelf dat waarden zoals geweldloosheid, in harmonie leven met mensen en met de natuur als geheel, niet meer nemen dan nodig is en zorg hebben voor anderen die onder moeilijke omstandigheden leven, hiervoor essentieel zijn. Deze waarden staan op gespannen voet met de waarden die nu in de wereld gangbaar zijn: ‘hebzucht is goed’, ‘ik eerst’, onderdrukking en onvrijheid.

Het wordt ook steeds duidelijker dat de wereld niet in staat is om de problemen op te lossen. De economische ongelijkheid neemt alleen maar toe, de milieuproblemen en ook de problematiek rond ouderenzorg en gezondheidszorg lijken onoplosbaar. De tijd is rijp om de filosofie te hulp te roepen.

Het is wonderlijk om te zien hoe de afgelopen 25 jaar er verschillend werd gedacht over het werk dat wij doen: in 1995 waren we een ‘vreemde’ club die naar ‘vreemde filosofieën’ keek en vage dingen deed, zoals meditatie. Vervolgens werden we gezien als ‘new age’, iets dat zich kenmerkte als ‘zweverig’ en vaag. Daarna werd we steeds serieuzer genomen. Het was mooi en belangrijk, maar dan wel voor die mensen die er tijd voor hadden. Het was een soort luxe product.

En nu? Nu zien steeds meer mensen dat de filosofie essentieel en waardevol is om te komen tot een ‘nieuwe’ manier van denken en leven en dat de uitdagingen waar we ons voor geplaatst zien niet kunnen worden opgelost met de manier van het denken en leven zoals we dat op school en van huis uit geleerd hebben. Er moet echt iets nieuws komen.

De filosofische wetten en principes zijn door de eeuwen heen hetzelfde gebleven en hebben velen geholpen. Wij gaan door met het beschikbaar maken van deze kennis voor iedereen die op een andere, nieuwe manier wil denken en leven.

 

De Meditatie

De ontwikkeling van de meditatie en hoe er de afgelopen 25 jaar naar gekeken is, volgt min of meer hetzelfde patroon als dat van de filosofie. Eerst was het iets vreemds en velen stonden er zelfs vijandig tegenover. Daarna werd het gezien als iets om te ‘ontsnappen aan de werkelijkheid’ en je terug te trekken in je ‘eigen wereld’. Nu wordt het steeds duidelijker dat het waardevol is om in de hectische, stressvolle maatschappij te overleven zonder burn-out te raken.

De toekomst zal ons leren dat er nog veel meer domeinen zijn waar de meditatie van groot belang is, zoals het leren ‘verteren van stenen’ (het oplossen van diep verdriet en pijn dat je met je meedraagt en voor je gevoel niet meer kan worden opgelost), het leren om ‘vragen heel te laten’ en de kunst van het ‘niet aanraken’. En er is nog meer. Zeker in combinatie met de filosofie zal de meditatie je meer en meer gevoelig maken voor de fijne energie van inspiratie en intuïtie en je tonen waartoe je allemaal in staat bent.

De Retraites

Tot slot de retraites: ook hier is men heel anders naar gaan kijken. Eerst was het een soort ‘weglopen van je verantwoordelijkheden’, daarna werd het een ‘luxeproduct’ om even bij te tanken en nu is het steeds meer een essentieel hulpmiddel om contact te maken met jezelf en te ontdekken hoe je je leven ten volle kan leven.

Steeds meer mensen ontdekken dat ze voor een deel aan het ‘overleven’ zijn en dat ze voornamelijk hun leven aan het ‘managen’ zijn, maar aan ‘echt’ leven en contact maken met hun diepste wensen en ambities maar weinig toekomen. Dat is jammer en niet nodig. Retraites zijn bijzonder geschikt om je te tonen hoe je je leven echt kan leven, in harmonie met je omgeving en met de natuur. Je zal zien dat retraites de komende jaren alleen maar belangrijker zullen worden.

Kortom: 25 jaar SFM. De ‘magische’ combinatie van Filosofie, Meditatie en Retraites heeft zijn waarde al bewezen, maar zal de komende jaren alleen maar belangrijker worden. We willen ons 5e lustrum graag vieren, maar we moeten nog even geduld hebben. Nog belangrijker dan het vieren van ons lustrum, is dat het werk dat wij doen nuttig en essentieel blijft voor mensen om in balans te komen en te blijven in tijden dat wij ons geplaatst zien voor grote uitdagingen. Wij gaan door en zullen helpen waar wij kunnen.

Mehdi Jiwa, voorzitter SFM

Wil je reageren: stuur een mailtje naar: info@filosofieenmeditatie.nl

Hoe draagt de filosofie bij aan de menselijke ontwikkeling?

Hoe draagt de filosofie bij aan menselijke ontwikkeling?

Ik denk dat iedereen zich graag wil ontwikkelen als hij of zij er de kans toe krijgt. De vraag is: ‘wat wordt bedoeld met menselijke ontwikkeling?’ Je kunt denken aan het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden, aan het verkrijgen van kennis en inzicht, aan iemand die ‘geleerd’ is of ergens heel goed en bekwaam in is. Toch, als je het zo overweegt, dan krijg je het gevoel dat er nog iets mist. Dit is niet het complete plaatje van ‘menselijke ontwikkeling’.  Dit zijn misschien meetbare dingen en die zijn zeker belangrijk, maar er zijn nog andere. In de oude filosofieën worden vaak poëtische termen gebruikt om menselijke ontwikkeling aan te duiden, zoals ‘tot bloei komen’, je ‘innerlijke kracht vinden en laten groeien’, ‘ontdekken wie je werkelijk bent’, ‘leven vanuit een diep geloof en vertrouwen’, etc.

Op het eerste gezicht lijken de wetenschap en de wereld en de oude filosofische systemen op een verschillende manier te kijken naar menselijke ontwikkeling, maar als we even verder kijken, zijn die verschillen kleiner dan je denkt. Zowel de wetenschap, die kennis en inzicht hoog in het vaandel heeft staan, als wat in het oog van de wereld ‘succes’ wordt genoemd, hebben met elkaar gemeen dat er ‘licht komt in de duisternis’. Van duisternis naar licht. Als je geen kennis hebt over een bepaald probleem, leef je in ‘duisternis’. Als er kennis komt en je begrijpt wat er gebeurt, is er ‘licht’. Het zelfde geldt voor vaardigheden: eerst kan je het niet en weet je niet hoe je het doen moet en vervolgens leer je en ontwikkel je je verder en kan je het wel. Opnieuw een reis van duisternis naar licht.

De oude filosofische systemen spreken en zoeken ook naar dit ‘licht’. Misschien minder naar het licht buiten jezelf en meer naar het licht in jezelf, maar het gaat ook om licht. In die zin zou je menselijke ontwikkeling kunnen zien als een ‘reis van duisternis naar licht’. Een ontwikkeld mens staat volledig in zijn of haar licht en leeft en werkt vanuit deze staat. Wetenschap, maatschappij en filosofie komen zo dicht bij elkaar.

Als menselijke ontwikkeling op de een of ander manier leidt tot meer licht en dit ‘meer licht’ betekent meer inzicht, kracht, vermogen, energie, vitaliteit, innerlijke balans en minder angst, wantrouwen, onvermogen, zwakte etc. Dan is het verstandig om te kijken naar wat de filosofie ons hierover kan leren.

De grote filosofische systemen uit Oost en West spreken allemaal over de pure, ongeconditioneerde staat die de mens in werkelijkheid is. Wie ben je in werkelijkheid? Niet een naam of een lid van een familie, niet een bepaald beroep, niet een man of vrouw; wie ben je als je diep in je eigen geest schouwt, als je diep in je eigen ‘hart’ kijkt? Daar waar je zonder vorm, zonder naam, zonder beperking bent? Dat is het bewustzijn, het licht waar al deze geschriften en systemen over spreken.  Daarmee verbinding maken en van daaruit leven, is wat ze ons willen leren.

Klassiek zijn er drie wegen om tot dit licht te komen: de Weg van Kennis is de eerste. Het is een prachtige weg. Kennis verlicht. Eerst is er onwetendheid hetgeen een vorm van duisternis is. Na onderzoek en na een leerproces, ontstaat kennis en begrip. Dat is een vorm van licht. Daarom kan gezegd worden dat kennis licht brengt.

De tweede Weg is de Weg van Handeling. Door werk creëren wij. We maken dingen en krijgen dingen voor elkaar door werk. We leren vaardigheden en we krijgen inzicht hoe het werk gedaan moet worden. We zien ook onze wederzijdse afhankelijkheid. We werken en handelen niet alleen, maar in een groter verband. We werken in relatie met anderen en met de schepping als geheel. Alles is met alles verbonden. Zo brengt de Weg van Handeling licht.

De derde en zeker niet de minste, is de Weg van Toewijding of de Weg van Liefde. Door de toewijding of liefde, ervaar je hoe alles met alles verbonden is. Hoe de grote wetten in het universum ook bij onze menselijke maat werken. Het ‘kleine’ is onderdeel van het ‘grote’: de microkosmos lijkt wonderbaarlijk veel op de macrokosmos. Door deze diepe ervaring brengt de Weg van Toewijding of de Weg van Liefde “licht”.

Mensen volgen meestal niet exclusief één Weg. We maken gebruik van alle drie de Wegen. Welke Weg of Wegen wij ook bewandelen, het effect blijft hetzelfde: het brengt licht.

Er zijn vele systemen, ieder met hun eigen formuleringen en wegen, maar zij hebben alle één ding gemeen: zij wijzen de mens naar licht, het licht dat ieder mens al in zich draagt. Doordat wij zo naar buiten gericht zijn en ons succes zo vaak buiten onszelf zoeken, vergeten wij ons innerlijk licht. Filosofie helpt ons om ons dit licht weer te herinneren. En juist in deze tijd, waar zoveel onzekerheid, twijfel, angst en onzekerheid is, is het belangrijk dat wij in verbinding blijven. Het is als een onuitputtelijke bron. Daarom is het goed om af en toe je toevlucht te nemen tot de oude filosofische geschriften en je te laten inspireren door de tijdloze wijsheden die zij verkondigen.

Wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar: info@filosofieenmeditatie.nl