Berichten

In een duistere nacht is ook een klein licht een helder baken.

De wereld is momenteel in grote duisternis gehuld en dat lijkt alleen maar toe te nemen. Ook wij worden hier op harde manier aan herinnerd. We zitten nog in de nasleep van de corona-epidemie, de oorlog in de Oekraïne raakt ons ook en zoals het zich nu laat aanzien heeft deze oorlog ook grote gevolgen voor de veiligheid en economie van de volgende generaties. En dan is er nog het milieuprobleem. Je kan er gemakkelijk somber van worden en dat gebeurt ook.

Blijf gericht op licht

Toch is er ook een andere kant: de kant van het licht. Dit licht is de grote kracht die door de hele schepping stroomt, die het leven ondersteunt en ons doet voortgaan.  Dat is de voedende bron waar je altijd uit kunt putten. We vergeten vaak dat deze kracht, dit licht, er altijd is. We hoeven het niet uit te vinden, we moeten ons het steeds weer herinneren.

Licht is niet groot of klein

Je denkt misschien dat je maar weinig kracht hebt en maar een klein lichtje bent, maar zo werkt het niet. Toen ik jong was en geconfronteerd werd met grote moeilijkheden en veel pijn en verdriet zag bij mensen, dacht ik ook dat mijn kracht veel te klein was om er iets aan te doen. Degene die mij toen begeleidde gaf mij een krachtige mantra mee: ‘in een duistere nacht is ook een klein licht een helder baken’. Deze mantra heeft mij nooit meer verlaten en heeft veel onzekerheid en gevoel van onvermogen weggenomen. De mantra verwijst ook naar een andere mantra die je helpt om op een andere manier te kijken naar ‘groot’ en ‘klein’ of ‘sterk’ en ‘zwak’: ‘vuur is niet groot of klein, het heeft het vermogen om te branden’. Licht is niet groot of klein: licht is licht, daar gaat het om.

Meditatie helpt je om op het licht gericht te blijven

Meditatie helpt je om op het licht gericht te blijven. Mediteer regelmatig en mediteer waar het kan ook met elkaar. Meditatie met elkaar geeft een extra impuls aan de meditatie. Zo help je elkaar. Ook het bij elkaar komen en samen studeren, mediteren en ervaringen uitwisselen is een groot goed dat ons weer richt op het licht. Alle grote tradities onderschrijven de krachtige werking van dit bij elkaar komen, dat bekend staat als de satsang: het bij elkaar komen in veiligheid, met een focus, waar iedereen gelijkwaardig is, waar gewerkt wordt voor de ontwikkeling van iedereen (en niet alleen voor de ontwikkeling van een bepaald individu) en waar een zekere diversiteit is, zodat we van elkaars gezichtspunt kunnen leren.

We gaan weer fysieke bijeenkomsten organiseren

Door de corona-epidemie hebben we de satsangs moeten vervangen door online bijeenkomsten. Op zich geeft dat ook steun, maar het fysiek bij elkaar komen en elkaar te ontmoeten is toch anders. Gezien de huidige situatie hebben we besloten om weer snel de meditatie- en studiebijeenkomsten weer fysiek te organiseren. Voor degenen die ver weg wonen of niet kunnen komen, blijft het online volgen van de bijeenkomsten mogelijk.

Blijf op koers

Ik hoop dat iedereen op koers kan blijven. Gebruik je meditatie, niet alleen om meer energie te krijgen en beter om te kunnen gaan met stress, maar juist om je weer het licht te herinneren dat er altijd is. Zorg dat je weer gevoed wordt door bij elkaar te komen en voed ook anderen door je aanwezigheid. Je zal zien dat meditatie en de kracht van de satsang ongelooflijk veel sterker zijn dan de duisternis waar we nu in zitten.

Wie deed het licht aan en zette de thee?

Vidya-meditatie

We hebben al een aantal keren de nadruk gelegd op het belang van de Vidya meditatie in onze moderne tijd. Een meditatievorm waarbij je van de oppervlakkige lagen van kennis (die gekleurd worden door je persoonlijke interpretatie, en onder invloed staan van tijd, plaats en cultuur) stapje voor stapje steeds dieper gaat om verbinding te maken met de essentie die voorbij de invloeden van persoon, tijd en cultuur gelegen zijn en voorbij naam en vorm. Deze vorm van meditatie is bijzonder behulpzaam om zelf te leren nadenken. Het helpt je om je eigen beslissingen te nemen en heel diep te voelen wat echt bij je hoort en waar je voor staat en wat op dit moment in jouw leven van toepassing is en waar je naar moet luisteren.

Het belang van de voorbereiding van je meditatie

Ik wil in deze blog een voorbeeld geven van hoe dit werkt in de praktijk in het retraite centrum Le Domain Saint Antoine waar we nu op dit moment zoveel retraites hebben lopen. Prachtige retraites. Bijna alle retraites beginnen met een ochtendmeditatie.

De meeste mensen komen zo uit hun bed en gaan naar de meditatieruimte voor de gezamenlijke meditatie. Iedereen heeft hier zijn of haar eigen methode. We hebben ook methodes die we kunnen aanbieden maar de meeste mensen hebben al een methode. En dat is helemaal prima. Maar als iedereen komt in de meditatieruimte dan zie je dat de meeste mensen nog in hun eigen wereldje zitten. Als je ziet hoe iedereen gaat zitten bij de meditatie dan zie je weinig energie, weinig schittering. De meesten zitten daar stil te zitten zijn, in hun eigen wereldje met de ogen dicht, gaan mediteren en het lijkt erop alsof iedereen in zijn eigen cocon zit.

Meditatie is meer dan met gesloten ogen te zitten

Maar meditatie is zoveel meer. En het is zo belangrijk om juist te voelen hoe je zit in de ruimte, hoe deze ruimte ingericht is, hoe warm het is, of er gelucht is. Dit zijn allemaal voorwaarden die de meditatie echt tot meditatie maken. Zoals al zo vaak gezegd: voorbereiding is meer dan het halve werk. Heel veel wordt bepaald door de intentie waarmee iets wordt voorbereid. Die maakt uit of een handeling succesvol is of niet. Niet het resultaat van de handeling bepaalt het succes maar de intentie waarmee de handeling wordt verricht. En die intentie is al voelbaar, is al zichtbaar, vaak al gemanifesteerd in de fase van voorbereiding. En dat geldt ook voor de meditatie.

Als we kijken naar de meditatie dan zijn we zelden goed voorbereid om te gaan mediteren. Mensen komen uit bed, drinken eventueel een kopje thee, misschien hebben ze zich nog een klein beetje gewassen maar dat is niet eens zeker. En vervolgens gaan de ogen weer dicht en zitten de mensen, vaak met een niet al te vrolijk gezicht, in stilte te mediteren.

Wees je gewaar van dat wat je niet ziet

Maar in plaats van te mediteren op een mantra of op je adem of stil toe te kijken op je eigen geest of in diepe stilte te verblijven, zou het misschien ook goed zijn om je eens af te vragen: wie heeft hier het licht heeft aan gedaan? Wie heeft ervoor gezorgd dat de ruimte warm is en aangenaam en klaar om iedereen te ontvangen? Dat zijn essentiële onderdelen en iemand moet dat hebben gedaan.

Meestal ben jij dat niet want jij lag nog in bed op dat moment. Toch is het zo belangrijk dat die persoon  er is of personen er zijn en dat je ze meeneemt in je gedachten. Of dat je er zelf ook een keer bij bent om mee te helpen om de ruimtes klaar te maken, thee te zetten, het licht aan te doen. Dat zijn essentiële delen van de meditatie. Als je alleen maar komt als alles klaar is, je bedje gespreid is en je daar gaat zitten in je eigen wereldje en je alleen gericht bent op je eigen meditatie, dan ben ik bang dat je aan de essentie van meditatie voorbij gaat. Ik durf te stellen dat je meditatie pas echt meditatie wordt als je je openstelt voor vragen zoals: wie deed het licht aan en wie zette de thee?

 

 

Vidya-meditatie en het leren te ‘dobberen op’ en het meenemen van vragen in je meditatie

Momenteel zijn we druk bezig de vidya-meditatie beter uit te werken en uit te leggen hoe je deze eenvoudige, maar zeer effectieve methode kunt gebruiken in je eigen leven. Ik heb er al verschillende blogs aan gewijd (als je ze wil lezen: zie onze website onder blogs.)

Vragen over de techniek van de vidya-meditatie

Er komen veel vragen binnen die deels gaan over de techniek van de vidya-meditatie, maar ook hoe je deze meditatiemethode kunt gebruiken voor dingen die in je leven spelen. Bijvoorbeeld: kan je de vidya-meditatie ook gebruiken om bepaalde vragen waar je mee zit op te lossen, of kan je hem ook gebruiken om bepaalde problemen die je hebt, op te lossen? Verder werd er ook vaak gevraagd of je de vidya-meditatie kan gebruiken om meer inzicht te krijgen in je eigen functioneren en waarom je altijd op een vaste manier reageert in bepaalde situaties.

Vidya-meditatie ‘graaft tot de wortel’

Interessante vragen die heel relevant zijn. De vidya-meditatie komt uit de wereld van de Indiase Upanishads[1]. Daar is hij het mooiste uitgewerkt, maar hij is breed toepasbaar bij het filosofisch onderzoek en ook in de psychologie is het een bruikbare methode. We moeten echter wel een paar dingen onderscheiden: de vidya-meditatie ‘graaft tot de wortel’ en gaat door en door totdat je bij het tijdloze, universele deel van de kennis komt. Deze kennis is niet meer aan een bepaalde cultuur of tijd gebonden en is van en voor alle mensen, waar en wanneer ze ook maar zijn geboren. De kern van de methode is om vragen ‘heel’ te laten en niet primair te streven naar het vinden van antwoorden, maar juist de vragen te gaan ‘leven’. De vraag komt ergens vandaan. Niet iedereen heeft dezelfde vragen op hetzelfde moment. Toch zijn er vragen die ieder mens vroeg of laat stelt. Dit is het spirituele deel van de mens: het willen weten waarom hij leeft, wat de betekenis is van het leven, wat je taak is in het leven en hoe je dat vorm kunt geven. En nog veel meer van dergelijke vragen.

Laat vragen ‘heel’

Door deze vragen, als ze opkomen, niet meteen te beantwoorden, maar heel stil in de meditatie mee te nemen en te kijken vanuit een neutrale positie wat er opkomt en gebeurt, gaat de deur die toegang geeft tot verbinding met lagen in jezelf die niet uitsluitend individueel zijn, maar ook een collectief deel hebben, langzaam open. Je komt als het ware met een laag in contact die van alle mensen is, uit het verleden, het heden en de toekomst.

Vidya-meditatie om meer inzicht te krijgen op je eigen functioneren

Als je de vidya-meditatie wil gebruiken om meer zicht te krijgen op je eigen functioneren, dan werkt deze methode ook, maar je moet wel goed letten op een paar zaken. Belangrijk is dat je ‘neutraal’ blijft en niet meteen een mening hebt over wat je meent te zien of te begrijpen. Ook is het essentieel dat je geen etiketten ‘goed’ of ‘fout’ of dit is ‘mijn’ schuld of ‘zijn of haar’ schuld op wat je ziet, gaat plakken. Dan stopt het proces. Je moet dus leren incasseren en het onderzoek doen met ‘je handen op je rug’. Het kan zijn dat je mooie dingen zult zien, maar het kan ook tegenvallen. Blijf neutraal en let op: geen conclusies, geen oordeel, geen meningen en geen adviezen (of willen veranderen).

Ga niet te ver met deze methode

Belangrijk is ook dat je de methode niet te ver doorvoert, d.w.z. voorbij het punt van je eigen functioneren. Dat kan wel bij de meditatie op de tijdloze, universele kennis, maar nu wil je inzicht krijgen in eigen functioneren. Als je de meditatie zijn werk laat doen, voert hij je voorbij je individualiteit en krijg je zicht op de ‘mantra’s’ die ver voorbij je eigen gedrag liggen, bijvoorbeeld de mantra dat je uitgaat van een tekort of jezelf niet goed, mooi of zuiver vindt. Lange tijd hebben religies geprobeerd ons te doen geloven dat we ‘zondig’ of nog erger waren. Gelukkig kan je ook verbinding maken met mantra’s die je in je ‘licht’ zetten en in je kracht, straling etc. Echter, dit niveau past beter bij het zuivere, continue filosofische onderzoek (vichâra) dan bij de psychologische benadering. Als je weet hoe de methode werkt kan je hem op beide gebieden goed gebruiken.

Vidya-meditatie en het verwerken van verdriet

Tot slot nog een toepassing: het verwerken van pijn en verdriet. We lopen allemaal ‘wonden en littekens’ op in ons leven. Soms is pijn en verdriet niet gemakkelijk op te lossen omdat de mensen, waarmee je iets had willen uitspreken, iets had willen oplossen, er niet meer zijn, of omdat wij er eenvoudig niet toe in staat zijn. Voor dit type pijn en verdriet, dat ik graag vergelijk met ‘stenen’ die je in je systeem hebt, is de vidya-meditatie ook behulpzaam. Je kunt een moeilijke situatie, trauma of verdriet meenemen in je meditatie en net als een vraag die belangrijk voor je is, hem heel stil laten rusten, zonder hem aan te raken. Dit ‘dobberen op’ kan je ook gebruiken bij het verwerken van verdriet of pijn. Wat de vidya-meditatie doet, is vanuit de neutrale positie, stap voor stap de bindingen die je hebt met de pijn of het verdriet los te maken.

Hoe werkt de vidya-meditatie bij het verwerken van verdriet en pijn?

De vidya-meditatie zal misschien niet de gebeurtenis die je verdriet en pijn heeft bezorgd laten verdwijnen, maar wel de bindingen die je er mee aangegaan bent. Door het stap voor stap loslaten van deze bindingen kunnen deze ‘stenen’ weer meegegeven worden aan de stroom’. Ook voor deze toepassing geldt dat je de meditatie gebruikt tot het niveau van het ‘loslaten’ en niet verder gaat, want dan ga je voorbij aan je individualiteit. Op zich is dat ook prachtig, maar dan kom je weer terecht in het diepgaande filosofisch onderzoek. In de vidya-meditatie kan je mooi ontdekken dat psychologie en filosofie één continuüm zijn: het zijn verschillende aspecten van één proces. Vanuit het standpunt van de vidya-meditatie bekeken’, is het verstandig om filosofie, spiritualiteit (waaronder religie) en psychologie als één ondeelbaar geheel te beschouwen.

Wil je reageren? Stuur mij een mail naar: info@filosofieenmeditatie.nl

 

[1] Upanishads zijn onderdeel van de Vedische traditie. Zij zitten vol met  diepe spirituele kennis die deels verborgen zit. Hoewel de Upanishads duizenden jaren oud zijn en behoren tot de hindoeïstische cultuur, bevatten zij tijdloze, universele kennis die ook voor onze tijd en samenleving heel relevant is. Om contact te maken met het tijdloze en universele deel van de kennis die in de Upanishads verborgen zit, is de vidya-meditatie bij uitstek geschikt.

De verschillende fasen van de vidya-meditatie

Een terugblik op het afgelopen anderhalf jaar

De afgelopen anderhalf jaar is er veel gebeurd. De coronaepidemie heeft naast heel veel nare dingen ook een paar positieve dingen gebracht. Onze studies moesten via Zoom lopen en daarmee hebben we veel mensen kunnen bereiken en hopelijk ook een beetje kunnen helpen om gericht te blijven op ‘licht’ en niet weg te zakken in de duisternis van de lockdown en de gevolgen van de corona infectie.

Wij hebben ook heel veel e-mails gekregen en gesprekken gevoerd via Zoom. De emails en de gesprekken zijn het afgelopen jaar veranderd: eerst waren ze redelijk oppervlakkig en ‘echte’ dingen werden toch live besproken. Het laatste jaar zijn de e-mails veel dieper geworden. Ook de reacties op de verschillende studies werden uitgebreider en hebben mij enorm geïnspireerd. Geïnspireerd om door te gaan, maar ook om enkele onderwerpen uit te werken en aan te bieden waarvan ik dat in het verleden nooit zou hebben gedaan.

Introductie van de vidya-meditatie

Eén van deze nieuwe dingen is de vidya-meditatie. Deze, voor velen onbekende vorm van meditatie, is bijzonder krachtig en gemakkelijk te leren. Vroeger werd er nogal geheimzinnig over gedaan, omdat je eerst met de ‘klassieke’ meditatie bekend moest zijn en voldoende ervaring moest hebben opgebouwd om vervolgens met de vidya-meditatie aan de slag te kunnen gaan. Maar nu zoveel mensen al ervaring hebben met meditatie, is het anders. We hebben geprobeerd om deze methode aan te bieden d.m.v. vidya’s in de Bhagavad Gita. Van de Bhagavad Gita zijn verschillende video’s door ons gemaakt in de coronatijd: alle 18 hoofdstukken zijn besproken en er zijn verschillende video’s van de vidya’s in de Bhagavad Gita gemaakt (je kunt ze vinden via onze website onder ‘media’ of op ons YouTube kanaal: Filosofie en Meditatie). Ik heb eerder een paar blogs over deze meditatievorm geschreven. Als je er nog niet vertrouwd mee bent, klik dan eens hier of hier.

De feedback was zo positief dat ik begonnen ben met het schrijven van 2 boeken waar deze meditatie verder in wordt uitgewerkt. Het eerste boek is klaar en gaat naar de uitgever: ‘De Kennis van de Upanishads, haar boodschap voor onze huidige tijd’. Ik ben nu bezig met ‘Inleiding tot de vidya-meditatie. In contact komen met universele, tijdloze kennis’. Ik hoop het boek in een paar maanden af te ronden.

De woorden leren en proberen te begrijpen

Nu zoveel mensen ermee bezig zijn, is het goed om de vier fasen van de vidya-meditatie te bespreken. Het is niet moeilijk en waarschijnlijk herken je ze al:

De eerste fase is de fase waarin je probeert de woorden of de tekst (de uitspraken die je wil meenemen in je meditatie) probeert te begrijpen. Je richt je aandacht op de tekst, leest er over (bijv. commentaren), denkt er over na en kijkt of je de kennis die in de woorden besloten ligt, herkent in je eigen leven.

De ‘stille overweging of het ‘dobberen op’

De tweede fase bestaat uit ‘stille overweging’: het ‘dobberen’ op of het ‘zitten op een ei’ zoals een vogel dat doet. Geduldig, natuurlijk en ontspannen. In onze traditie wordt het ook beschreven als ‘het meenemen van de woorden in de stilte van je hart’. Je hebt er verder geen mening over en trekt geen conclusie. Je kijkt alleen maar heel stil toe. Als er iets opkomt: prachtig en als het weer weggaat: prachtig. Je blijft neutraal en raakt niets aan.

In verbinding komen met de kennis die ‘achter de woorden’ ligt

De derde fase is het ‘in contact komen met de kennis ‘achter/voorbij de woorden’. Dit is een super interessante fase. De woorden die je eerst wilde begrijpen en beoordelen op hun juistheid, blijken nu ‘poorten’ te zijn waar je doorheen kunt gaan en dan zie je een andere realiteit. Een voorbeeld kan dit misschien illustreren en ik neem nu eens een voorbeeld dat niet uit boeken komt, maar uit de muziek. In mijn jeugd ‘dobberde’ ik vaak op bepaalde stukken muziek. Eén van mijn meest geliefde componisten is Mozart. Bepaalde stukken hadden zo’n diepe uitwerking op mij, zij raakten mij zo die, dat ik mij afvroeg waarom dat was. Wat was er zo speciaal aan dat stuk? En waarom hadden bijna alle werken van Mozart deze uitwerking op mij? ‘Dobberen’ en kijken wat er boven kwam. We noemde dit toen nog geen vidya-meditatie, maar achteraf bleek het wel ‘vidya-meditatie’ te zijn. I.p.v. dat ik er achter kwam waarom deze muziek zo’n uitwerking op mij had, gebeurde er iets anders: ik ging anders luisteren naar muziek en kijken naar fenomenen in de wereld. Het ‘dobberen’ veranderde mijn oren en ogen en mijn kijken en denken. Ik neem speciaal dit voorbeeld, omdat je niet moet denken dat deze vorm van meditatie alleen werkt met tekst en woorden. Het werkt ook met muziek en eigenlijk alle andere vormen van kunst en ook de natuur is een onuitputtelijke bron voor deze meditatievorm.

Het spiegelen van de kennis in de activiteiten van alle dag

En dan is er nog een fase:  het continu spiegelen van de zuivere kennis in de activiteiten van alle dag. De vidya-meditatie kruipt in je en je draagt het met je mee. Het voorbeeld dat ik gaf over de muziek van Mozart en de uitwerking die het had (en heeft) op mij, is niet iets dat je alleen overweegt als je er ‘voor gaat zitten’. Je draagt het altijd bewust of onbewust bij je. De uitspraak ‘het polijsten van de eeuwige spiegel’ is oorspronkelijk voor iets anders bedoeld, maar zeker ook van toepassing op de vidya-meditatie. ‘Het polijsten van de eeuwige spiegel’, is trouwens een prachtige uitspraak om mee te nemen in je vidya-meditatie.

Tot slot: de vier fasen zoals beschreven, lopen door elkaar en je reist steeds weer heen en weer tussen de verschillende fasen. Het is misschien een beetje kunstmatig de vidya-meditatie zo te benaderen, maar ik hoop dat het je helpt is bij het oefenen van deze prachtige meditatiemethode.

Heb je vragen of wil je reageren? Stuur dan een mailtje naar:
meditatie@filosofieenmeditatie.nl

 

Wat een retraite te bieden heeft: voeding, water en rust

Langzaam aan gaat het retraiteseizoen weer beginnen. De voorbereidingen zijn in volle gang en de behoefte aan retraites is groot. Voor veel mensen is de spanning van de afgelopen tijd te veel geweest en dat laat zijn sporen na. Tijd om weer even te herstellen en je op te laden.

Wat is een retraite precies?

Steeds weer krijgen we de vraag: ‘wat is een retraite en wat gebeurt daar precies?’ We kunnen het op allerlei manieren beantwoorden. Hier is een poging om deze belangrijke vraag te beantwoorden.

Een retraite is je even terugtrekken in een ‘oase’ waar je weer tot jezelf kunt komen. Net als een oase in een woestijn, kan je er voeding vinden en water en is er rust en veiligheid. Maar wat betekent dat in de praktijk?

Er is voeding voor lichaam, geest en ziel

Laten we kijken naar voeding. Er is fysiek, gezond voedsel dat goed is voor je lichaam. Veel mensen die bij ons komen, verzorgen zich niet al te best. Ze hebben geen tijd, geen zin en geen energie om veel tijd te besteden aan hun voeding en leven zo vaak op eenzijdig en ongezond voedsel. Daar kunnen we wat aan doen.

Maar er is meer. De retraite en de retraitecentra hebben meer soorten voedsel aan te bieden. Naast het fysieke voedsel is er geestelijk voedsel. Naast de rust en de natuur, de prikkelarme omgeving die zo heilzaam is om de geest tot rust te laten komen, zijn er ontmoetingen en gesprekken (indien gewenst), plekjes om te zitten of mooie boeken te lezen, gelegenheid om te wandelen. Allemaal ‘zachte’ indrukken voor al je zintuigen. Dat is allemaal geestelijk voedsel.

Daarnaast is er ook tijd en ruimte om stil te luisteren naar je eigen innerlijk. Je kunt je vragen overwegen en kijken wat er voor antwoord komt. Echt luisteren naar jezelf en er de tijd voor nemen. Deze vorm van stilte eventueel aangevuld met stille overweging en meditatie, is spiritueel voedsel. Het woord ‘spiritueel’ is misschien een beetje beladen, maar hier wordt met ‘spiritueel’ bedoeld dat je je afvraagt wat het leven van je wil, wie je bent, wat het ‘grote plan’ is waarin je terecht gekomen bent en wat het doel en de zin van je leven is. En nog veel meer van dergelijke vragen.

Dit zijn de drie soorten voedsel die je in een retraite kunt vinden.

De drie kwaliteiten van water

En dan is er water. Ook water heeft drie belangrijke kwaliteiten. Natuurlijk is er het water om te drinken dat samen met het fysieke voedsel je weer kracht en vitaliteit geeft. Maar water heeft meer te bieden: het is er ook om je schoon en fris te maken. Het is er om het ‘stof van de wereld’ van je af te wassen. Dit werkt fysiek (douchen, zwemmen etc.), maar ook geestelijk. Het geluid van stromend water is heilzaam; het kijken naar water is heilzaam; met je voeten in het water zitten of echt gaan zwemmen is heilzaam, niet alleen voor je lichaam, maar ook voor je geest.

En dan is er een kwaliteit van water die erg belangrijk is gedurende een retraite: water heeft een spiegelend vermogen. Je kan het opperklak van ‘rustig’ water gebruiken om jezelf erin te spiegelen. Dat is een spirituele kwaliteit van water.

Rust, stilte en veiligheid

En dan is er tijdens een retraite en in een retraitecentrum rust. Er is rust en veiligheid. Allereerst valt op dat de meeste mensen die naar een retraite komen, erg moe zijn. Fysieke rust, weer even ‘bij slapen’ is belangrijk en kan en mag natuurlijk.

Dan is er de geestelijke rust. Je kunt je ontspannen. Je bent goed zoals je bent, je hoeft je niet te verdedigen en niemand wil je wat aandoen. Rust betekent dat de ‘overlevings-knop’ even uit mag. Dit heeft zijn weerslag op je lichaam en geest. Eenvoudig gezegd (misschien een beetje te eenvoudig) kan je stellen dat een deel van je autonome zenuwstelsel (de orthosympaticus) die je activeert als je in een onveilige situatie bent en heel alert moet zijn en snel moet kunnen reageren als er iets gebeurt, even ‘uit’ kunt zetten. Dan neemt een ander deel van je autonome zenuwstelsel het over (de sympathicus) dat actief is als je je veilig en ontspannen voelt. De rust en veiligheid die je ervaart tijdens een retraite maakt inderdaad dat lichaam en geest weer in balans komen en dat je je kunt ontspannen.

De spirituele rust ervaar je in je stille overweging en in je meditatie. Daar maak je weer even verbinding met jezelf. Daar kun je op het diepste niveau rusten. Het is een gevoel van ‘weer even thuis te komen’. Deze rust is essentieel om het gevoel te hebben dat je je leven ten volle leeft en niet vast zit in alleen maar overleven en het organiseren van je leven, is essentieel voor een zin- en betekenisvol leven leidt.

Dit is wat een retraite je te bieden heeft. Niet één keer, maar iedere keer weer. Het is net een oase;  er is voedsel, water en rust en veiligheid op drie niveaus. Daarna keer je terug naar de wereld nieuwe energie om aan je gezin, familie, vrienden en je werk uit de delen.

Corona slijtage

Corona slijtage

Nu de corona-epidemie al meer dan een jaar duurt, gaan we ook de langere termijn effecten zien die we gerust ‘corona slijtage’ kunnen noemen. Nog steeds zijn mensen ernstig beperkt in hun bewegingsvrijheid en dat heeft niet in de laatste plaats zijn weerslag op hun sociale leven. Het is moeilijk om te reizen en je kunt je familie en vrienden maar moeilijk bezoeken en dan ook nog met voldoende afstand. Dit raakt een mens diep en je ziet nu hoe belangrijk sociale contacten voor het welzijn van een mens zijn.

Veel mensen zijn positief bezig om hun leven zo goed mogelijk in te richten in de nieuwe werkelijkheid. Ze zijn creatief in het organiseren van hun leven.  Ze proberen een nieuwe balans tussen werk en privé te vinden en hoe sociale contacten toch mogelijk zijn (al dan niet digitaal). Desondanks zie je dat het welzijn van velen onder druk staat. Je zou kunnen zeggen dat we ons leven ‘organiseren’, maar dat we ons leven niet echt kunnen ‘leven’.

Het ‘organiseren’ van je leven of je leven ‘echt leven’

Je leven niet echt kunnen ‘leven’ is iets dat niet alleen komt door de coronamaatregelen, maar het maakt het nu wel op pijnlijke wijze zichtbaar. Innerlijke balans en stabiliteit is niet alleen te verkrijgen door je leven zo optimaal mogelijk te ‘organiseren’. Het vraagt meer. Je moet ook de tijd nemen om diep in je zelf te voelen en verbinding te maken met diepste wensen en verlangens. Hiermee bedoel ik wensen en verlangens die iets te maken hebben met wie je bent en wat écht belangrijk is in je leven. Dit gaat verder dan dingen willen bezitten of omstandigheden te creëren die je gelukkig maken. Het gaat hier om iets dat met je diepste wezen te maken heeft. Het gaat om je authenticiteit en je wensen die betekenis geven aan je leven.

Juist nu we zo beperkt worden in onze vrijheid, is het belangrijk om te (blijven) investeren in het in verbinding komen en blijven met die innerlijke kern. Als je hier eenmaal verbinding mee hebt, zal je ontdekken dat het ook een grote energiebron is die je kracht, vitaliteit en levensvreugde geeft.

Investeer in jezelf

Wat je nu veel ziet, is dat mensen harder, grover en somberder worden. Ze kunnen ook minder makkelijk zelf nadenken en de wereld komt er steeds donkerder en vijandiger uit te zien. Allemaal tekenen dat je het contact met je eigen bron aan het verliezen bent. Corona is een gevaarlijk virus, maar het contact verliezen met je innerlijke kracht, is nog veel gevaarlijker. Vandaar een warm pleidooi om juist in deze tijd te investeren in jezelf. Zoek die dingen op die je in je kracht zetten, die je energie geven. Luister naar je zelf en ontdek wat er allemaal in je leeft. Meditatie is hierbij een prachtig hulpmiddel. Het is eenvoudig en natuurlijk en als je even oefent, krijg je vergezichten te zien van wat er allemaal mogelijk is in je leven. De SFM biedt veel activiteiten rond meditatie aan. Er is een Online meditatiecursus, er zijn videostudies over meditatie en bijzondere vormen van meditatie en er worden meditatieretraites georganiseerd in ons retraitecentrum in Brognon (Noord-Frankrijk).

De kracht van een retraite

Naast meditatie zijn de retraites ook een krachtig hulpmiddel om de verbinding met jezelf te verdiepen en te behouden. Een tijd die zoveel verstoring geeft en die leidt tot meer stress en somberheid, vraagt om een beetje hulp. Een retraite in een verstillende, inspirerende omgeving is altijd al een krachtig hulpmiddel geweest, ook in veel rustiger tijden, maar juist nu kan je zeggen dat retraites een ‘medicijn’ zijn.  Wij weten ook niet hoe het precies zal gaan met de corona en de corona-maatregelen. Toch zijn wij al in volle gang om deze zomer weer een gevarieerd aanbod aan retraites te organiseren. Kijk eens naar de agenda en kijk eens welke retraite goed bij jou zou passen. Investeer in jezelf en maak tijd en ruimte vrij om een retraite mee te maken.

Klik hier om het retraite aanbod te zien.

Heb je vragen of wil je reageren, stuur dan een mail naar: info@filosofieenmeditatie.nl

Mediteer op ‘vrede’

In vrede houdt lijden op……

In de videostudies over ‘de verborgen kennis in de Bhagavad Gita’ hebben we gekeken naar de mantra: ‘in vrede houdt lijden op…’ (B.G. II, 65). Het is één van de vidya’s die in de yoga van kennis te vinden is. Het is zeker niet de enige manier om naar de yoga van kennis te kijken, maar wel een heel bijzondere. De vidya nodigt heel natuurlijk uit om het begrip ‘vrede’ mee te nemen in je meditatie en erop te blijven ‘dobberen’ en te kijken wat er boven komt.

In het begin van de meditatie op het begrip ‘vrede’ zal je ontdekken dat er allerlei beelden, meningen en ideeën opkomen t.a.v. dit begrip. Ze zijn gekleurd door tijd, traditie en je eigen ervaringen en meningen. Door het diep in je te dragen, komt het begrip in ‘beweging’, er ‘gebeurt’ iets. Het woord dat voor ‘vrede’ gebruikt wordt in de Bhagavad Gita is meestal shânti, maar in  B.G. II, 65 wordt prasâda gebruikt. Dit woord betekent rust of vrede. Het is een bijzonder begrip.

Ik leerde prasâda kennen als ‘dat wat je meeneemt uit de diepste stilte (vrede) van jezelf en mee naar buiten neemt om uit te delen…’

De Mettâ Sutta (de sutta van liefdevolle vriendelijkheid)

Al ‘dobberend’ op het begrip ‘vrede’ kwamen verschillende beelden bij mij op. Ten eerste was er de herinnering aan de Metta Sutta. Grappig genoeg waren er tijdens dit ‘gedobber’ meerdere gesprekken die onverwacht op het thema van de Metta Sutta uitkwamen en ook in de mails die ik ontving, ging het ineens over deze Sutta.

De Metta Sutta is een oude Boeddhistische Sutta die onderdeel uitmaakt van het Pali canon en uit slechts 10 verzen bestaat. De Nederlandse titel is ‘de Sutta van Liefdevolle Vriendelijkheid’. De Sutta begint ongeveer zo: ‘Als je werkelijk weet wat goed voor je is en je vertrouwt erop dat het mogelijkheid is om perfecte vrede te bereiken, weet dan dat je als volgt moet leven:…..’

Het begrip ‘vrede’

De Sutta beschrijft vervolgens hoe je moet leven, welke kwaliteiten je moet hebben om het pad te kunnen bewandelen dat leidt tot ‘perfecte vrede’. De vrede die als eindpunt beschreven wordt van de yoga van kennis en de vrede die beschreven wordt in de Metta Sutta, smelten samen in je meditatie. De vrede die je nu voelt is niet meer aan tijd, plaats en cultuur gebonden en is evenmin afhankelijk van je eigen begripsvermogen en evenmin van je eigen meningen of ideeën omtrent het begrip ‘vrede’. Het is iets dat een diep verlangen oproept.

Niet alleen in de Bhagavad Gita of Boeddhistische teksten wordt naar deze vrede verwezen, maar ook in het Christendom of Soefi teksten. Als je het eenmaal voelt, kom je het letterlijk overal tegen en ben je verbaasd dat je het vroeger niet hebt gezien. Soms lijkt het wel of wij eerder de zeldzame en diep verborgen dingen ontdekken dan de dingen die open en bloot voor onze voeten zijn te vinden.

Je moet het natuurlijk zelf voelen en je eigen weg en proces gaan, maar ter overweging geef ik je hier toch een vertaling van de Metta Sutta ter overweging en misschien voel je nu waarom de meeste invocaties in de Indiase geschriften eindigen met steeds weer dezelfde woorden: ‘moge vrede, vrede en vrede overal zijn’.

Videostudie over de Mettâ Sutta

Op zaterdag 27 maart 2021 van 10.00-12.00 uur zal er een videostudie gegeven worden over de Mettâ Sutta. Wil je meedoen? Geef je dan hier op.

Kosten: we vragen een vrijwillige donatie. 

Als je wil reageren en je ervaringen wil delen, stuur dan een mailtje naar info@filosofieenmeditatie.nl.

Tekst van de Mettâ Sutta

Mettâ Sutta

 1. Als je werkelijk weet wat goed voor je is
  En je er op vertrouwt dat het mogelijk is om perfecte vrede te bereiken,
  Weet dan dat je als volgt moet leven:
  Wees kundig, wees eerlijk en oprecht, wees zachtmoedig, vriendelijk sprekend en bescheiden;
 2. Wees tevreden en gelukkig met weinig verplichtingen en leidt een ongecompliceerd leven. Zie toe dat je zintuigen tot rust zijn gebracht, wees bedachtzaam en beheerst;
 3. En doe geen dingen die wijze mensen zouden afkeuren.
  (Mediteer dan als volgt:) Moge alle wezens gelukkig en veilig zijn
  Moge alle wezens gelukkig zijn tot in het diepste van hun hart.
 4. En denk aan ieder levend wezen, zonder onderscheid:
  De zwakke en de sterke, de kleinste en de grootste,
 5. Degene die je kan zien en die onzichtbaar zijn,
  Die dichtbij leven en ver weg leven,
  Wezens die nu leven of nog geboren moeten worden –
  Moge al deze wezens gelukkig zijn tot in het diepste van hun hart.
 6. Laat er op niemand neergekeken worden en laat niemand ooit bedrogen worden,
  Laat niemand door boosheid of vijandigheid een ander wezen leed toewensen.
 7. Zoals een moeder haar kind met haar leven wil beschermen,
  ontwikkel een grenzeloos groot hart voor alle levende wezens.
 8. Ontwikkel een grenzeloos groot hart vol vriendelijkheid voor het gehele universum,
  En zend liefde (mettâ) naar boven, naar onder en in alle richtingen,
  Zonder beperking en vrij van alle haat en vijandigheid.
 9. Of je nu op één plek verblijft, of rondreist,
  Of je nu zit of in bed ligt,
  In de uren dat je wakker bent, verblijf in dit heldere bewustzijn
  Die men het Verheven Leven noemt.
 10. Op deze wijze kom je tot het punt dat je geen meningen meer hebt,
  En op een natuurlijke manier zuiver leeft en je inzicht zuiver is.
  Laat het najagen van zintuigelijk plezier achter je
  En de cyclus van geboorte en dood stopt en je bent eindelijk volledig vrij.

 

 

 

Yoga en de kunst van het ‘niet doen’

Er is een vidya in de yoga van handeling die niet uitgebreid behandeld is in de videostudies. Het is desalniettemin een bijzondere vidya die het waard is om te overwegen en mee te nemen in je meditatie. Je kunt er heerlijk op ‘dobberen’:

De mens wiens handelingen vrij zijn van wensen en begeerten en wiens handelingen verbrand zijn in het vuur van kennis, wordt een wijze genoemd.
(B.G. IV, 19)

Dit vers wijst een richting aan die wij normaal gesproken niet gaan in ons leven: handelen zonder wensen. We doen altijd iets om iets te bereiken. Zelfs als we deze blog lezen willen we iets. Iets leren, ontvangen, ervan vinden etc. Kortom: we willen iets. En als we iets ‘willen’ dan moeten we ook iets ‘doen’.

We moeten altijd dingen ‘doen’

Ons leven wordt gedomineerd door dingen ‘te doen’. We moeten van alles en nog wat ‘doen’. ‘Niet doen’ beleven we vaak als een vorm van luiheid of als een wel verdiende vakantie van een leven dat vol staat van dingen ‘doen’.

Zelfs als we kijken naar de yoga van kennis en de yoga van handeling, moeten we van alles doen: we moeten gedisciplineerd zijn, moeten studeren, mediteren, onszelf beheersen, deugden beoefenen, vriendelijk zijn, geen meningen hebben (ook dat moeten we ‘doen’) etc.

Als we ons willen ontwikkelen of een ‘echt’ mens willen worden, vragen we ook ‘wat moet ik doen om een ‘echt’ mens te worden?’

De kunst van het ‘niet doen’

Als we kijken naar de yoga van handeling dan wordt gezegd dat ‘offer de hoogste vorm van handeling is’. Offeren is ook iets gaan ‘doen’. We moeten iets ‘geven’. Liefdadigheid en vrijgevigheid vragen ook om iets te ‘doen’. Kortom: we zijn continu op zoek naar wat we moeten ‘doen’ of ‘niet moeten doen’. Twee woorden zijn hierbij dominant: ‘doen’ en ‘moeten’. Maar er is ook een andere realiteit: de kunst van het ‘niet doen’. Wat is dat dan?

Al het doen verdwijnt en lost op bij iemand die vrij is van gehechtheid, die bevrijd is en wiens geest gevestigd is in kennis. Hij verricht zijn handelingen alleen als een offer (yajna).
(B.G. III, 23)

Hij die de gehechtheid aan de vruchten van handeling heeft opgegeven, altijd tevreden en van niets afhankelijk is, doet in werkelijkheid niets, zelfs al gaat hij door met handelen.
(B.G. IV, 20)

Dit zijn woorden om op te ‘dobberen’. In de Bhagavad Gita wordt het proces van ‘doen’ naar ‘niet doen’ (en verder!) heel gedetailleerd beschreven in de Yoga van Meditatie (VI, 10-32). De tekst beschrijft hoe meditatie zich op een natuurlijke wijze ontwikkelt, en in feite het hetzelfde proces is dat ‘spirituele discipline’ transformeert tot ‘liefde’. Ook is het de beschrijving van de natuurlijke ‘ontwikkeling’ van het offer.

De vijf stappen van de meditatie

Wat zijn deze vijf stappen? Als we de Bhagavad Gita erbij pakken en kijken hoe het proces beschreven is in het 6e hoofdstuk (verzen 10-32), het hoofdstuk over de yoga van meditatie, dan ziet het er als volgt uit:

 1. De eerste fase wordt gekenmerkt door voorschriften en regels die je ‘moet’ uitvoeren. Dit is een natuurlijke fase bij allerlei vormen van leren. Dit geldt ook voor het ‘offer’. Je ‘moet’ dit of dat doen en je ‘moet’ het doen met de juiste innerlijke houding etc.
 2. De tweede fase wordt gekenmerkt door de eigenschap dat je het al ‘doet’. Het is een onderdeel geworden van je gedrag. Je ‘moet’ het niet meer en je hoeft het niet te ‘doen’, want je ‘doet het al’.
 3. De volgende fase wordt gekenmerkt doordat er niet veel meer over is om te ‘doen’, omdat je het al bereikt hebt of hebt ontvangen. Als je erop ‘dobbert’ zal je zien dat je het al hebt ‘gekregen’ of is ‘gegeven’.
  Deze fase in de meditatie (maar ook bij het ‘offeren’, geven, inspanning leveren etc.) wordt gekenmerkt door de kunst van het ‘niet aanraken’
 4. Nu volgt de fase dat meditatie continue meditatie wordt en als je naar offer kijkt, worden alle handelingen onderdeel van het offer. Kijk je naar discipline, dan verdwijnt het begrip ‘discipline’ en transformeert het zich tot ‘liefde’. Eenmaal tot de liefde gekomen, zal je het woord ‘discipline’ nooit meer gebruiken, hoewel je prima weet wat het betekent en weet dat je het jaren lang gebuikt hebt.
 5. Tot slot de 5e fase: in deze fase verdwijnen ‘ik’ en de ‘ander’. Alles is met alles verbonden en alles maakt deel uit van één, ondeelbaar geheel. Alle zelfzuchtige motieven zijn opgelost en zelfs het begrip ‘ik’ is veranderd of nog beter gezegd, verdwenen. Er is geen offeren of niet offeren meer. Er is geen meditatie of niet meditatie meer.

Deze verzen komen uit de yoga van meditatie, maar hebben evenzeer betrekking op het begrip offer.

Ik kan hier nu niet te diep ingaan op de vidya’s uit het 6e hoofdstuk van de Bhagavad Gita, maar als je er meer over wilt horen, bekijk dan (nog) eens de video’s over de ‘vidya’s in de yoga van meditatie’ die op ons YouTube kanaal staan (filosofie en meditatie). Je kan ze ook vinden via de pagina ‘media’ op onze website.

Een heel bijzonder aspect van de vidya-meditatie

Tijdens een van de recente videostudie bijeenkomsten, stuitten we bij toeval op een bijzonder aspect van de vidya-meditatie. Ik vond het zo bijzonder dat ik het graag met jullie wil delen. Het is niet alleen met je verstand te begrijpen, je moet het ook voelen, zoals je ook muziek hoort en door je heen laat gaan. Laten we kijken of deze blog in staat is je mee te nemen en te laten ervaren wat er gebeurde.

De vidya-meditatie

Allereerst nog even ‘wat is een vidya-meditatie?’ Zoals al eerder beschreven is in verschillende blogs en in verschillende videostudies die op ons YouTube kanaal staan (je kunt ze daar nakijken en beluisteren), is een vidya-meditatie een vorm van Upasana meditatie. Dat houdt in: is een devote meditatie. Upsana betekent: ‘neerzitten bij’. Bij wat? Bij het Allermooiste, Goddelijke, je hoogste Ideaal etc. Vidya zelf betekent ‘kennis’ of ‘wetenschap’. Het is een vorm van meditatie die je van de context gebonden kennis stap voor stap voert naar de plaats- en tijdloze, cultuurloze, eeuwige kennis voert. Een prachtige meditatievorm.

Vidya-meditatie werkt twee kanten op

Wat misschien niet zo duidelijk is, is dat de vidya-meditatie twee kanten op werkt. De ene kant is dat je met steeds diepere kennis in aanraking komt, maar de andere kant is dat ook je uitgangspunt, je innerlijke houding waarmee je mediteert, verandert. Deze twee bewegingen gaan hand in hand.

Dit ‘tweevoudige’ proces werd mij weer eens heel duidelijk toen we bezig waren met de volgende studie. We waren bezig met de basisprincipes van het Boeddhisme. Een prachtige leer en filosofie. Zoals je waarschijnlijk weet begint de Boeddhistische leer met de Drie Kenmerken van het Bestaan. Daarna komt er een deel dat meestal vergeten wordt, nl. het beschrijven van een ethica die eigenlijk een beschrijving is van wat genoemd wordt de Middenweg. Een diep filosofisch begrip dat ook in ander filosofieën, zoals het Taoïsme, een belangrijke plaats inneemt. Het beeld, het begrip en de ervaring die je hebt van de Middenweg, zijn heel bepalend voor het vervolg van Boeddha’s leer en filosofie. Hierna komen nl. de Vier Nobele Waarheden, die bij de meeste mensen wel bekend zijn: (1) er is lijden, (2) er is een oorzaak voor het lijden, (3) er is een oplossing voor het lijden en (4) het Achtvoudige Pad.

Meditatie op ‘lijden’

Wat we aan het doen waren is het begrip ‘dukkha’ dat meestal als ‘lijden’ wordt vertaald, mee te nemen in onze meditatie. Het stil overwegen, het ‘dobberen op’ en ‘diep in je laten rusten’ en ‘alleen maar observeren wat er gebeurt’, kan hele verhelderende inzichten geven. Echter, wat vaak vergeten wordt, is dat dit proces gekleurd wordt door de innerlijke houding waarmee je aan de meditatie begint. Je eigen ervaringen, beelden, ideeën etc. van ‘lijden’ bepalen je vertrekpunt en de richting van deze meditatie. Het is niet een ‘objectief’ of ‘neutraal’ proces en dat hoeft ook niet!

Als je dit overweegt dan krijg je misschien gevoel voor het belang van de ‘juiste’ voorbereiding. Iedereen heeft zo zijn eigen ervaringen met het begrip ‘lijden’. Als je een te kort ervaart van geld, materiele dingen, liefde, aandacht, ontwikkelingsmogelijkheden, gezondheid, vrijheid van denken en handelen etc. dan kleuren deze ervaringen je meditatie. Je kunt op verschillende manieren naar het lijden kijken. Eén manier heb ik hierboven al beschreven: het ervaren van een tekort voor jezelf. Een andere manier is het ervaren van het lijden van anderen. Niet alleen het lijden van andere mensen, maar ook het lijden van dieren, planten en van de aarde als geheel. Ook is er lijden als  je voelt dat je aandacht en liefde beperkt zijn en je soms niet verder kan.

Woorden uit de Mettâ Sutta

Ik geef je hierbij een paar woorden uit een beroemde Sutta, de Mettâ Sutta, die je kunt gebruiken voordat je met je vidya-meditatie begint. Deze woorden worden dan als het ware meegenomen in het proces van je meditatie en vermengen zich met de kennis waarop je mediteert.

Zoals een moeder haar kind met haar leven wil beschermen,
ontwikkel een grenzeloos groot hart voor alle levende wezens.
Ontwikkel een grenzeloos groot hart vol vriendelijkheid voor het gehele universum,
En zend liefde (mettâ) naar boven, naar onder en in alle richtingen,
Zonder beperking en vrij van alle haat en vijandigheid.
(Mettâ Sutta 7,8)

Het zijn woorden die mij erg aanspreken. Je voelt ook vaak dat je deze maat niet kunt leven. Ze doen mij denken aan de legendarische woorden van de Zenmeester Ryokan: ‘ach, was mijn pij maar groot genoeg’. Maar je moet natuurlijk je eigen woorden ter overweging vinden die je dan mee kunt nemen in je meditatie.

Vidya-meditatie: een bijzonder proces

Hoe dan ook, het vertrekpunt, de innerlijke houding waarmee je de meditatie begint is erg belangrijk. Wat het bijzondere van de vidya-meditatie is, is dat hij je niet alleen stap voor stap verder leidt in de kennis en je voorbij de tijdelijke aspecten van de kennis voert, maar de diepere lagen van de kennis ook weer terugspiegelt en zo stap voor stap je innerlijke houding en het beeld dat je hebt van jezelf verandert. Deze meditatie voert je niet alleen mee naar de diepte van wat ‘lijden’ is, maar toont je ook hoe je zelf in het leven staat en nodigt je uit om een stap te zetten richting een grotere maat. Het zetten van deze stap leidt weer tot een nieuw inzicht in wat ‘lijden’ is en dat leidt weer tot het zetten van een nieuwe stap, enzovoorts. Een mooi proces om mee te maken. Ik hoop dat dit mee te voelen is.

Als je wil reageren op deze blog, stuur mij dan een mailtje naar

info@filosofieenmeditatie.nl

 

 

 

Een hindernis in de yoga van handeling

De yoga van handeling

De yoga van handeling is voor ons mensen een onuitputtelijke bron van inspiratie. Handelen zit in ons bloed. We zijn de hele dag bezig met de handelingen van het dagelijkse leven, maar we zijn ook een ‘lerend’ en ‘onderzoekend’ wezen en daarnaast zit een mens vol met creativiteit die zich wil uiten. Kortom: ieder mens is een ‘handelend’ wezen en juist deze handelingen kunnen worden omgetoverd tot een volledige yoga. Yoga wordt hier gebruikt in de betekenis van  ‘weg tot eenheid’ of ‘weg tot menselijke ontwikkeling’.

Er zijn vele aspecten in de yoga van handeling die het waard zijn om nader te bestuderen. Er zijn verschillende methodes om deze aspecten nader te bestuderen, maar hier wil ik opnieuw een lans breken voor de vidya-methode die we gebruiken in de videolezingen over ‘De Verborgen Kennis in de Bhagavad Gita’. Het is een krachtige meditatiemethode die verbinding maakt met kennis die voorbij de woorden en fenomenen is gelegen (als je meer wil weten over de vidya-meditatie, klik dan hier).

‘Hobbels’ op de weg van handeling

Hoewel de yoga van handeling heel toegankelijk is voor Westerse mensen en heel goed harmonieert met onze manier van denken en werken, zijn er wel een paar belangrijke ‘hobbels’ op de weg. Het gaat om beelden en ideeën die bij veel mensen weerstand oproepen en als zodanig ‘schuren’.

Eén van de belangrijkste ‘hobbels’ is het begrip ‘offer’ dat een centrale plaats inneemt in de yoga van handeling. De uitspraak, of beter gezegd de mantra die hierbij hoort is: ‘offer is de hoogste vorm van handeling’. Steeds weer krijg ik terug dat mensen moeite hebben met het begrip ‘offer’ omdat het geassocieerd wordt met ‘jezelf wegcijferen’ of ‘je te kort moeten doen’. Het wordt vaak in verbinding gebracht met een ‘assepoester-rol’ en die wil niemand op zich nemen.

Het begrip ‘offer’ in de yoga van handeling

Laten we eens kijken welke beweging we kunnen krijgen in het begrip ‘offer’.  Het Sanskriet woord dat veelal gebruikt wordt is ‘yajna’.  Hiermee worden verschillende vormen van offer aangeduid. Het denkbeeld dat hierbij hoort is dat in de schepping alles met alles verbonden is en niets op zichzelf staat. We ontvangen in ons leven heel veel: de aarde brengt het voedsel voort dat we nodig hebben om te overleven en ook de bouwstoffen voor onze huizen en de andere materiële dingen die we nodig hebben. We krijgen liefde en aandacht van onze ouders en de mensen om ons heen en we krijgen inspiratie om mooie werken uit te voeren. Als je hier eens rustig op ‘dobbert’ zal je ontdekken dat je heel veel krijgt waar je zelf niet veel voor gedaan hebt. Je krijgt veel, maar de spelregel is dat je dat wat je ontvangen hebt ook weer doorgeeft in de schepping. Zo blijft de cyclus van ontvangen en geven in tact. Als we dingen exclusief voor onszelf gaan houden en ze als het ware uit de cyclus van de schepping wegnemen, dan ziet de yoga van handeling dit als diefstal. Het is niet van jou, het behoort toe aan de gehele schepping. Je mag het gebruiken, dat is prima, maar alles wat je ontvangt moet weer teruggegeven worden aan de stroom van de schepping. Deze gedachte ligt besloten in het begrip ‘yajna’ of ‘offer’.

Het gevoel van een tekort

De reden dat wij dingen willen achterhouden komt voort uit een gevoel van een tekort. We hebben zo gauw het gevoel dat we iets tekort komen: geld, aandacht, liefde, etc. Doordat zoveel mensen dingen beginnen achter te houden, komt er een scheve verdeling. Sommige mensen hebben veel te veel terwijl vele anderen echt te weinig krijgen. De scheve verdeling tussen arm en rijk is hier voor een groot deel op gebaseerd. Het idee van een tekort werkt als een mantra: het infecteert ieder aspect van ons leven en vergiftigt ons systeem. Het begrip ‘yajna’ verwijst niet naar een alternatieve manier van leven, maar is eigenlijk een medicijn voor de venijnige ziekte die we hebzucht noemen. Dit is een mooi denkbeeld voor je meditatie: ‘offer is een medicijn voor egoïstische motieven, voor hebzucht, angst voor een tekort, etc.’ Yajna wil je juist in je kracht zetten, maar niet in een gewelddadige kracht. Het zet je in je innerlijke kracht en sluit je aan op de continue stroom van ontvangen en geven die in de schepping aanwezig is.

De drie aspecten van het woord ‘yaj’

We kunnen nog een beetje verder gaan: het woord ’yajna’ heeft een wortel die ‘yaj’ is. Deze wortel wijst drie richtingen aan. De eerste is ‘eren’ en het uiten van dankbaarheid voor…. Voor wat? Voor het feit dat je leeft, een lichaam hebt gekregen, dat er grotere krachten en machten zijn dan jijzelf die maken dat het leven voortgaat, dat er een schepping is om in en voor te leven etc.

Het tweede aspect heeft betrekking op het vinden van de juiste leefomgeving: de plek waar je woont en de mensen waarmee je mee omgaat. De plek en de omgang moet zodanig zijn dat je helemaal tot bloei kunt komen.

Het derde aspect verwijst naar ‘vrijgevigheid’.  Het is een kunst om het juiste te geven. Niet voor niets is dit één van de hoogste vormen van yajna. De kunst van het geven is vijfvoudig: je moet leren het juiste te geven, in de juiste mate, aan de juiste persoon, op de juiste tijd en op de juiste plek.

De drie aspecten of richtingaanwijzers kan je meenemen in je meditatie. Kijk wat boven komt. Yajna is niet ‘jezelf wegcijferen, kleinmaken of vernederen’. Het is een medicijn dat je verbindt met de stroom van geven en ontvangen die de gehele schepping ondersteunt en bij elkaar houdt.

Het belang van het offer in de yoga van handeling

Ik hoop dat je voelt dat ‘offer’ niet iets is om je ‘klein’ te maken, maar het je helpt om in harmonie te komen met de schepping als geheel. Het helpt je ook in die omstandigheden te komen waarin je helemaal kunt zijn wie je in werkelijkheid bent en je in een conditie komt van waaruit je met vertrouwen en een gevoel van overvloed (i.p.v. een tekort) kunt geven en op die manier helpen we eraan mee dat iedereen in harmonie kan leven.

Wil je reageren? Stuur een mailtje naar: info@filosofienmeditatie.nl

Events

Open studie- en meditatiebijenkomst (satsang)

We leven in een moeilijk tijd. Het is zo belangrijk dat we ons blijven richten op licht en harmonie. Al vanaf de oudheid weten we dat meditatie een krachtig hulpmiddel is om ons op het licht dat er altijd is en ook in ons aanwezig is, te herinneren. Het niet zozeer dat we het licht moeten creëren, maar dat wij ons er weer bewust van worden.

Daarnaast is het bij elkaar komen en je richten op en stukje van de tijdloze en universele kennis een krachtig instrument om in verbinding te komen met je eigen kracht. Misschien denk je dat je eigen kracht of licht maar klein is, maar overweeg de uitspraak: ‘in een duistere nacht is ook een klein licht een helder baken.’ En vergeet ook deze oude uitspraak niet: ‘vuur is niet groot of klein, het heeft het vermogen om te branden’.

Tijdens deze bijeenkomsten zullen we kleine stukjes tekst bestuderen uit verschillende bronnen die ons helpen om in onze kracht te komen en te blijven. We zullen samen mediteren en ervaringen uitwisselen. Daarnaast luisteren we naar mooie muziek. Allemaal bedoeld om geest en ziel te voeden. Na afloop kunnen we nog informeel ervaringen uitwisselen en iets samen drinken.

Helene Jiwa-Boerrigter zal deze bijeenkomsten leiden.

Kosten: € 8,- per bijeenkomst en een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee en drankje na afloop.

Koken met Rumi en yoga retraite

Retraite ‘Koken met Rumi’

De volgelingen van de grote Perzische Dichter Rumi hebben een Orde, de Mevlevi, gesticht. Hierin neemt de keuken een centrale plaats in.  Als je tot deze Orde wilde toetreden, moest je eerst 1001 dagen in de keuken werken. Hier leerde je het ‘transformerende vuur van de keuken’ te beheersen. Je moest leren hoe je ‘ingrediënten en producten’ transformeerde tot voedsel. En voedsel moest vervolgens verder getransformeerd worden tot een ‘maaltijd’. Deze laatste transformatie vindt voornamelijk plaats door ‘zuivere, liefdevolle aandacht’.

Koken is een ‘taal’; het is poëzie. Met een maaltijd kan je uitdrukken wat je maar moeilijk met woorden kunt zeggen. Deze week gaan we ontdekken hoe het ‘transformerende vuur van de keuken’ werkt en hoe ‘liefdevolle aandacht’ werkt. Verder is er tijd voor meditatie, rust, ontspanning en yoga.

Programma

Het programma is opgebouwd rond kooksessies in de ochtend en avond. Voor het ontbijt is er gelegenheid tot meditatie en yoga/lichaamswerk. Na het ontbijt is er een korte studie en lezen we enkele gedichten en teksten van Rumi. Aansluitend volgt de eerste kooksessie. Na de lunch is er tijd voor rust, wandelen en ontspanning. Aan het eind van de middag is er een tweede kooksessie, gevolgd door meditatie en diner. ’s Avonds kijken we gezamenlijk terug op de dag en kunnen we ervaringen met elkaar uitwisselen en lezen we nog enkele teksten van Rumi en zijn tijdgenoten. Aan het einde van de dag is er tijd om iets met elkaar te drinken en na te praten.

Kosten en accomodatie

Retraites zijn een kernactiviteit van de Stichting Filosofie en Meditatie. Ze worden begeleid door professionals die ‘pro deo’ hun diensten aanbieden omdat de Stichting een ideële grondslag en dus geen winstoogmerk heeft. Vrijwilligers helpen de kosten laag te houden, bijvoorbeeld door te koken.  Maar ook de deelnemers helpen dagelijks een uurtje mee met het zorg voor huis, tuin en keuken. Op deze manier kost de retraite slechts € 330, inclusief (vegetarische) maaltijden, drankjes en overnachting in één- of tweepersoons kamers met eigen badkamer en wc.

Het retraitecentrum is gelegen op ruim vier uur rijden van Amsterdam in het Noorden van Frankrijk, net over de Belgische grens. Als je met de trein komt, kun je worden afgehaald van het station van het nabij gelegen Couvin (België).

Kosten: € 330,- p.p.

Meer informatie: info@filosofieenmeditatie.nl

LET OP: AAN DEZE RETRAITE KUNNEN MAX. 10 MENSEN MEEDOEN

Zomerretraite

Nieuwe retraites: zomerretraite.

Een retraite in het retraitecentrum Le Domaine St Antoine is een unieke ervaring. Tijdens deze retraites kan je heel goed ervaren waarom Le Domaine St Antoine zo bijzonder is. Het retraitecentrum is een plaats met vele ‘stille plekjes’. Ideaal om in alle rust ‘in je eigen spiegel’ te kijken.

Filosofie, meditatie en samen zorgen voor huis, tuin en bos

De filosofie van de SFM is gebaseerd op de Filosofie van de Eenheid: de gemeenschappelijke wortel die alle grote religies en levensbeschouwingen gemeen hebben. Tijdens deze retraite zijn er korte studies over deze filosofie. Daarnaast worden er praktische oefeningen gegeven die je kan oefenen tijdens de retraite en kan gebruiken in je dagelijks leven.

Meditatie neemt een centrale plaats in tijdens deze retraite. We beginnen de dag met meditatie (concentratie-meditatie) en ’s middags sluiten we het actieve deel van de dag ermee af. Daarnaast maak je kennis en kan je oefenen met de vidya-meditatie. Dit is een hele oude en praktische vorm van inzicht-meditatie. Voor veel mensen is dit nieuw. Tijdens de retraite kan je deze vorm van meditatie gemakkelijk leren of verder verdiepen.

Je kan je helemaal thuis voelen tijdens deze retraite. Daarom werken we ook 1-1,5 uur samen om het huis, de tuin en het bos mooi en schoon te houden. Je kan ook helpen bij de maaltijden als je dat wil.

Eén zijn met de natuur en genieten van stille plekjes

’s Middags is er tijd voor rust en ontspanning. Je zal voelen dat je hier één bent met de natuur en je kan genieten van de stilte, de bossen of de vele stille plekjes buiten en binnen de gebouwen. Daarnaast is ook plaats om te tekenen of te schilderen en er is een prachtige bibliotheek met spirituele geschriften uit Oost en West waar je kan lezen en schrijven.

In de middag organiseren we meditatieve wandelingen en één middag is er een kookworkshop. Hier kan je ervaren dat koken veel meer is dan een maaltijd bereiden. Het is een vorm van communicatie, het is muziek en er zijn veel parallellen met dans.

’s Avonds is er tijd om ervaringen uit te wisselen en na te praten. aan het einde van de dag drinken we een drankje op het terras of bij de openhaard.

Retraites zijn een kernactiviteit van de Stichting Filosofie en Meditatie

Ze worden begeleid door professionals, maar pro deo gegeven omdat de SFM een ideële grondslag en dus geen winstoogmerk heeft. Daarom werken we met vrijwilligers die meehelpen de kosten laag te houden, bijvoorbeeld door te koken, maar ook de deelnemers helpen dagelijks een uurtje mee met de verzorging. Zo is het mogelijk om de kosten van de retraite laag te houden: € 340 kosten, inclusief (vegetarische) maaltijden, drankjes en overnachting in eenpersoons kamers met eigen badkamer/douche en wc.

Het retraitecentrum is gelegen op ruim vier uur rijden van Amsterdam. Als je met de trein komt, kun je worden afgehaald in het nabij gelegen Couvin (België).

Aan deze retraite kunnen max 18 deelnemers mee doen. Geef je dus snel op.

Voorjaarsretraite

Nieuwe retraites: voorjaarsretraite.

Een retraite in het retraitecentrum Le Domaine St Antoine is een unieke ervaring. Tijdens deze retraites kan je heel goed ervaren waarom Le Domaine St Antoine zo bijzonder is. Het retraitecentrum is een plaats met vele ‘stille plekjes’. Ideaal om in alle rust ‘in je eigen spiegel’ te kijken.

Filosofie, meditatie en samen zorgen voor huis, tuin en bos

De filosofie van de SFM is gebaseerd op de Filosofie van de Eenheid: de gemeenschappelijke wortel die alle grote religies en levensbeschouwingen gemeen hebben. Tijdens deze retraite zijn er korte studies over deze filosofie. Daarnaast worden er praktische oefeningen gegeven die je kan oefenen tijdens de retraite en kan gebruiken in je dagelijks leven.

Meditatie neemt een centrale plaats in tijdens deze retraite. We beginnen de dag met meditatie (concentratie-meditatie) en ’s middags sluiten we het actieve deel van de dag ermee af. Daarnaast maak je kennis en kan je oefenen met de vidya-meditatie. Dit is een hele oude en praktische vorm van inzicht-meditatie. Voor veel mensen is dit nieuw. Tijdens de retraite kan je deze vorm van meditatie gemakkelijk leren of verder verdiepen.

Je kan je helemaal thuis voelen tijdens deze retraite. Daarom werken we ook 1-1,5 uur samen om het huis, de tuin en het bos mooi en schoon te houden. Je kan ook helpen bij de maaltijden als je dat wil.

Eén zijn met de natuur en genieten van stille plekjes

’s Middags is er tijd voor rust en ontspanning. Je zal voelen dat je hier één bent met de natuur en je kan genieten van de stilte, de bossen of de vele stille plekjes buiten en binnen de gebouwen. Daarnaast is ook plaats om te tekenen of te schilderen en er is een prachtige bibliotheek met spirituele geschriften uit Oost en West waar je kan lezen en schrijven.

In de middag organiseren we meditatieve wandelingen en één middag is er een kookworkshop. Hier kan je ervaren dat koken veel meer is dan een maaltijd bereiden. Het is een vorm van communicatie, het is muziek en er zijn veel parallellen met dans.

’s Avonds is er tijd om ervaringen uit te wisselen en na te praten. aan het einde van de dag drinken we een drankje op het terras of bij de openhaard.

Retraites zijn een kernactiviteit van de Stichting Filosofie en Meditatie

Ze worden begeleid door professionals, maar pro deo gegeven omdat de SFM een ideële grondslag en dus geen winstoogmerk heeft. Daarom werken we met vrijwilligers die meehelpen de kosten laag te houden, bijvoorbeeld door te koken, maar ook de deelnemers helpen dagelijks een uurtje mee met de verzorging. Zo is het mogelijk om de kosten van de retraite laag te houden: € 340 kosten, inclusief (vegetarische) maaltijden, drankjes en overnachting in eenpersoons kamers met eigen badkamer/douche en wc.

Het retraitecentrum is gelegen op ruim vier uur rijden van Amsterdam. Als je met de trein komt, kun je worden afgehaald in het nabij gelegen Couvin (België).

Aan deze retraite kunnen max 18 deelnemers mee doen. Geef je dus snel op.

Start Studiegroep ‘De Universele Kennis van de Upanishads’

Vanaf maandagavond 11 oktober gaan we beginnen met een studie (en meditatie) groep met als thema: de Universele Kennis van de Upanishads. Deze oude Indiase geschriften bevatten een diepe kennis en helpen je om op een andere manier na te denken en te kijken naar de wereld. Binnen de Leerweg van de SFM, behoort deze studiegroep tot één van de belangrijkste.

De studies helpen je om zelf na te denken en door te dringen in de kennis die voorbij de oppervlakkig woorden en denkbeelden ligt. En ze leren je verder te kijken en dieper te mediteren. Het zal je verbazen wat er er allemaal nog meer valt te ontdekken. Echter, deze studiegroep leent zich niet goed voor videostudies. Interactie met elkaar is van het grootste belang om door te kunnen dringen in de mysterieuze wereld van de Upanishads.

Deze studiegroep is onderdeel van de Leerweg Filosofie en Meditatie die de SFM aanbiedt. Iedereen die aan de leerweg volgt is van harte uitgenodigd om aan deze studiegroep deel te nemen. Echter, ook belangstellenden die de Leerweg niet volgen, kunnen aan deze groep deelnemen. Voorkennis is niet vereist.

De bijeenkomsten zijn wekelijks (dit trimester 10 bijeenkomsten). Vanaf maandagavond 11 oktober van 20.00-21.30 uur in het Retraitecentrum de Cynham in Egmond aan den Hoef.

Kosten: Voor deze cursus (10 bijeenkomsten) wordt een donatie gevraagd van € 80,- en € 5,- per keer voor koffie/thee etc.

Online studies Inleiding in de Vidya-meditatie (deel 6)

Vidya-meditatie is een relatief onbekende vorm van meditatie die bijzonder behulpzaam is om zelf te leren nadenken en te onderzoeken. Het is niet moeilijk om te leren en het past goed bij onze Westerse manier van denken. Ze helpt je om verbinding te maken met de kennis die achter de woorden en denkbeelden gelegen is en leert je verder te kijken en verder te onderzoeken.

Vidya-meditatie komt uit de wereld der Upanishads (oude Indiase geschriften vol ‘verborgen’ kennis), maar je kan de vidya-meditatie heel goed gebruiken in je eigen leven.
Ze helpt je bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen. Ze helpt je ook bij het verwerken van verdriet en pijn. kortom: ze heeft je veel te bieden.
De metafoor van de ijsberg past goed bij de vidya-meditatie: slechts ca. 10% van de ijsberg is boven water, de rest zit onderwater. Zo is het ook met wat wij gewoonlijk waarnemen: we nemen slechts het ‘topje van de ijsberg’ waar. Het ‘verhaal achter het verhaal’, blijft veelal verborgen. Leer verder te kijken. Als je dat wil, zijn deze studies iets voor jou.

Vanaf donderdag 21 oktober wordt 1x in de veertien dagen een online studie gegeven: ‘Inleiding in de Vidya-meditatie’ bedoeld om mensen te helpen deze methode goed te leren en te kunnen gebruiken in het dagelijks leven.

Als je mee wil doen, geef je op en je ontvangt voor iedere donderdag een link om mee te doen.

Kosten: voor de cursus (6 videostudies) vragen wij een donatie (indicatie € 40,-)

Donaties kan je overmaken naar:

ING: NL 79 INGB 0000 1917 25
t.n.v. Stichting Filosofie en Meditatie

Online studies Inleiding in de Vidya-meditatie (deel 5)

Vidya-meditatie is een relatief onbekende vorm van meditatie die bijzonder behulpzaam is om zelf te leren nadenken en te onderzoeken. Het is niet moeilijk om te leren en het past goed bij onze Westerse manier van denken. Ze helpt je om verbinding te maken met de kennis die achter de woorden en denkbeelden gelegen is en leert je verder te kijken en verder te onderzoeken.

Vidya-meditatie komt uit de wereld der Upanishads (oude Indiase geschriften vol ‘verborgen’ kennis), maar je kan de vidya-meditatie heel goed gebruiken in je eigen leven.
Ze helpt je bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen. Ze helpt je ook bij het verwerken van verdriet en pijn. kortom: ze heeft je veel te bieden.
De metafoor van de ijsberg past goed bij de vidya-meditatie: slechts ca. 10% van de ijsberg is boven water, de rest zit onderwater. Zo is het ook met wat wij gewoonlijk waarnemen: we nemen slechts het ‘topje van de ijsberg’ waar. Het ‘verhaal achter het verhaal’, blijft veelal verborgen. Leer verder te kijken. Als je dat wil, zijn deze studies iets voor jou.

Vanaf donderdag 21 oktober wordt 1x in de veertien dagen een online studie gegeven: ‘Inleiding in de Vidya-meditatie’ bedoeld om mensen te helpen deze methode goed te leren en te kunnen gebruiken in het dagelijks leven.

Als je mee wil doen, geef je op en je ontvangt voor iedere donderdag een link om mee te doen.

Kosten: voor de cursus (6 videostudies) vragen wij een donatie (indicatie € 40,-)

Donaties kan je overmaken naar:

ING: NL 79 INGB 0000 1917 25
t.n.v. Stichting Filosofie en Meditatie

Online studies Inleiding in de Vidya-meditatie (deel 4)

Vidya-meditatie is een relatief onbekende vorm van meditatie die bijzonder behulpzaam is om zelf te leren nadenken en te onderzoeken. Het is niet moeilijk om te leren en het past goed bij onze Westerse manier van denken. Ze helpt je om verbinding te maken met de kennis die achter de woorden en denkbeelden gelegen is en leert je verder te kijken en verder te onderzoeken.

Vidya-meditatie komt uit de wereld der Upanishads (oude Indiase geschriften vol ‘verborgen’ kennis), maar je kan de vidya-meditatie heel goed gebruiken in je eigen leven.
Ze helpt je bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen. Ze helpt je ook bij het verwerken van verdriet en pijn. kortom: ze heeft je veel te bieden.
De metafoor van de ijsberg past goed bij de vidya-meditatie: slechts ca. 10% van de ijsberg is boven water, de rest zit onderwater. Zo is het ook met wat wij gewoonlijk waarnemen: we nemen slechts het ‘topje van de ijsberg’ waar. Het ‘verhaal achter het verhaal’, blijft veelal verborgen. Leer verder te kijken. Als je dat wil, zijn deze studies iets voor jou.

Vanaf donderdag 21 oktober wordt 1x in de veertien dagen een  online studie gegeven: ‘Inleiding in de Vidya-meditatie’ bedoeld om mensen te helpen deze methode goed te leren en te kunnen gebruiken in het dagelijks leven.

Als je mee wil doen, geef je op en je ontvangt voor iedere donderdag een link om mee te doen.

Kosten: voor de cursus (6 videostudies) vragen wij een donatie (indicatie € 40,-)

Donaties kan je overmaken naar:

ING: NL 79 INGB 0000 1917 25
t.n.v. Stichting Filosofie en Meditatie

Online studies Inleiding in de Vidya-meditatie (deel 3)

Vidya-meditatie is een relatief onbekende vorm van meditatie die bijzonder behulpzaam is om zelf te leren nadenken en te onderzoeken. Het is niet moeilijk om te leren en het past goed bij onze Westerse manier van denken. Ze helpt je om verbinding te maken met de kennis die achter de woorden en denkbeelden gelegen is en leert je verder te kijken en verder te onderzoeken.

Vidya-meditatie komt uit de wereld der Upanishads (oude Indiase geschriften vol ‘verborgen’ kennis), maar je kan de vidya-meditatie heel goed gebruiken in je eigen leven.
Ze helpt je bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen. Ze helpt je ook bij het verwerken van verdriet en pijn. kortom: ze heeft je veel te bieden.
De metafoor van de ijsberg past goed bij de vidya-meditatie: slechts ca. 10% van de ijsberg is boven water, de rest zit onderwater. Zo is het ook met wat wij gewoonlijk waarnemen: we nemen slechts het ‘topje van de ijsberg’ waar. Het ‘verhaal achter het verhaal’, blijft veelal verborgen. Leer verder te kijken. Als je dat wil, zijn deze studies iets voor jou.

Vanaf donderdag 21 oktober wordt 1x in de veertien dagen een online studie gegeven: ‘Inleiding in de Vidya-meditatie’ bedoeld om mensen te helpen deze methode goed te leren en te kunnen gebruiken in het dagelijks leven.

Als je mee wil doen, geef je op en je ontvangt voor iedere donderdag een link om mee te doen.

Kosten: voor de cursus (6 videostudies) vragen wij een donatie (indicatie € 40,-)

Donaties kan je overmaken naar:

ING: NL 79 INGB 0000 1917 25
t.n.v. Stichting Filosofie en Meditatie

Online studies Inleiding in de Vidya-meditatie (deel 2)

Vidya-meditatie is een relatief onbekende vorm van meditatie die bijzonder behulpzaam is om zelf te leren nadenken en te onderzoeken. Het is niet moeilijk om te leren en het past goed bij onze Westerse manier van denken. Ze helpt je om verbinding te maken met de kennis die achter de woorden en denkbeelden gelegen is en leert je verder te kijken en verder te onderzoeken.

Vidya-meditatie komt uit de wereld der Upanishads (oude Indiase geschriften vol ‘verborgen’ kennis), maar je kan de vidya-meditatie heel goed gebruiken in je eigen leven.
Ze helpt je bij het maken van keuzes en het nemen van beslissingen. Ze helpt je ook bij het verwerken van verdriet en pijn. kortom: ze heeft je veel te bieden.
De metafoor van de ijsberg past goed bij de vidya-meditatie: slechts ca. 10% van de ijsberg is boven water, de rest zit onderwater. Zo is het ook met wat wij gewoonlijk waarnemen: we nemen slechts het ‘topje van de ijsberg’ waar. Het ‘verhaal achter het verhaal’, blijft veelal verborgen. Leer verder te kijken. Als je dat wil, zijn deze studies iets voor jou.

Vanaf donderdag 21 oktober wordt 1x in de veertien dagen een  online studie gegeven: ‘Inleiding in de Vidya-meditatie’ bedoeld om mensen te helpen deze methode goed te leren en te kunnen gebruiken in het dagelijks leven.

Als je mee wil doen, geef je op en je ontvangt voor iedere donderdag een link om mee te doen.

Kosten: voor de cursus (6 videostudies) vragen wij een donatie (indicatie € 40,-)

Donaties kan je overmaken naar:

ING: NL 79 INGB 0000 1917 25
t.n.v. Stichting Filosofie en Meditatie

Portfolio Items